Se alla
Ensam manlig student studerandes vid stor aula.

Högre utbildning

Sverige ska vara en framstående kunskapsnation, där högre utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet. Det bidrar till samhällsutveckling och konkurrenskraft.

Högre utbildning och forskning är ett uttryck för människans kunskapssökande och längtan efter att förstå mer om sig själv och om sin omvärld. Den bidrar till både individens utveckling och kritiska tänkande samt samhällelig och ekonomisk utveckling. Den högre utbildningen generar både kunskap och bildning med ett egenvärde i sig, samtidigt som den förbereder studenter inför nya utmaningar i akademien eller arbetslivet.

Högre kvalitet och skärpta inträdeskrav

Sverige ska ha höga ambitioner när det gäller högre utbildning, men Liberalerna låter inte en utbyggd högskola ske på bekostnad av kvalitet. Sverige ska ha ett skarpt kvalitetssäkringssystem som underkänner utbildningar som inte håller måttet. De utbildningar som håller mycket hög kvalitet ska ges extra resurser. Den lärarledda undervisningen bör öka.

En satsning på fler sommarkurser vid högskolor och universitet skulle få en rad positiva effekter. Genomströmningen skulle öka genom att studenterna snabbare skulle kunna avsluta sina studier och de sommarjobb dessa har i dag skulle kunna fyllas av andra arbetslösa ungdomar och andra för vilka enkla jobb är en väg in på arbetsmarknaden.

Sveriges högre utbildning ska hålla sådan kvalitet att studenter utanför EU söker sig till landets lärosäten. På den globala utbildningsmarknaden konkurrerar svenska universitet med Oxford och Cambridge om de bästa studenterna. För att attrahera och behålla fler utländska studenter som har utbildat sig i Sverige bör dessa ges ökade ekonomiska incitament. Om man som utländsk student tar examen och sedan väljer att arbeta i Sverige ska en del av utbildningsavgiften betalas tillbaka i form av en bosättningsbonus.

Ladda hem som PDF