Se alla

Ekonomi

Liberalerna vill bryta utanförskap och stärka egenmakten i hela Sverige. Det kräver att arbetslinjen stärks och hinder för strävsamhet rivs.

Det ska löna sig att arbeta, starta företag och utbilda sig. Fler ska få förutsättningar att ta ansvar för sin egen försörjning. Det ska löna sig att ta risker, vara entreprenör och tänka nytt. Människor ska försörja sig själva så långt som möjligt. Därför vill Liberalerna se ett egenförsörjningsmål, ett reformerat försörjningsstöd, skattesänkningar för fler i arbete och regelförenklingar för morgondagens företag.

En ansvarstagande liberal finanspolitik för ekonomisk frihet

Sverige ska vara ett öppet, fritt land som erbjuder kreativa miljöer och som lockar till sig människor, idéer och kapital. Ett land där fler kan förverkliga sina drömmar och samtidigt veta att den som har det svårt får nya chanser att komma igen. Människor ska försörja sig själva så långt som möjligt.

För att långsiktigt kunna finansiera satsningar på välfärd och trygghet, sänkta skatter på arbete och företagande samt en skola med kunskap för alla, är det avgörande att Sverige också i fortsättningen har ett välordnat finanspolitiskt ramverk som för politiken i en ansvarsfull riktning.

Sverige behöver ett skattesystem som är enkelt och överskådligt, som uppmuntrar arbete, integration, utbildning och sparande och som möter klimatkrisen. I dag har vi i stället ett skattesystem som inte utformats med tillräcklig hänsyn till den ökade internationella konkurrensen.

Sverige är ett av de länder i västvärlden där skatten äter upp mest av en löneökning. Det skapar ett ineffektivt skattesystem där det lönar sig dåligt att jobba eller att gå upp i arbetstid. Ett viktigt steg i rätt riktning togs när värnskatten avskaffades tack vare Liberalerna. Men skatterna på arbete måste sänkas mer, inte minst måste utanförskapet bekämpas genom att skatten sänks på de allra lägsta inkomsterna. Liberalerna vill förbättra och förenkla skattesystemet genom en bred skattereform.

Ladda hem som PDF