Se alla

Ekonomi

Låga skatter och ambitiösa välfärdssatsningar

Att få jobba och ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. Det är också när människor jobbar och betalar skatt som vi får råd med välfärd av hög kvalitet. En politik för fler jobb är därför den bästa fördelningspolitiken.

Liberalerna vill:

 • Välfärden ska präglas av kvalitet och valfrihet, och ges till alla på lika villkor
 • Gör det billigare och enklare att anställa. Inför inträdesjobb
 • Sänk skatten för den som går från försörjningsstöd till arbete
 • Färre ska betala statlig inkomstskatt, och värnskatten ska avskaffas
 • Sänk skatten för äldre som fortsätter jobba
 • Ny RUT-reform där taket för avdrag tredubblas, äldre får dra av 60% av arbetskostnaden och fler tjänster ingår
 • Höjd garantipension, höjt bostadstillägg och sänkt skatt för pensionärer
 • En ny genomgripande skattereform
 • Grön skatteväxling med lägre skatt på arbete och högre miljöskatter
 • Trappa ner ränteavdragen till 20 procent över tio år
 • Sänkta flyttskatter och amorteringskrav. Inför skattegynnat bosparande
 • Skattefritt sparande upp till 100 000 kronor på investeringssparkonto
 • Bolagsskatt som är konkurrenskraftig mot omvärlden
 • Ansvarsfull skötsel av statsfinanserna. Respektera överskottsmålet
 • Ja till bankunion, nej till bankskatt

Det ska löna sig att arbeta, starta företag, utbilda sig och ta ansvar

Klyftorna i samhället kan aldrig bli mindre genom att människor hålls tillbaka, utan måste bekämpas genom att ge människor utrymme att växa. Arbets- och bostadsmarknaden ska därför inte stänga ute människor, och höga marginalskatter på arbete får aldrig dämpa människors ambitioner, studiemotivation och ansvarstagande.

Bryt bidragsberoendet

Varje gång en människa går från bidrag till att försörja sig själv ökar den personliga friheten. Bästa sättet att motverka fattigdom och utanförskap är att möjliggöra för fler jobb. Vårt fokus är att ge bättre möjligheter för den som har ett sämre utgångsläge. Det viktigaste är bra skola, sjukvård, socialförsäkringar och andra tjänster som vi betalar gemensamt, men också att även den som till exempel är nyanländ, saknar erfarenhet eller har låg utbildning kan få jobb. Ett riktigt jobb och en egen lön är alltid bättre än bidrag, även om första jobbet är enklare och lönen något lägre.

Dags för en ny skattereform

Sverige behöver en ny skattereform som gynnar strävsamhet, flit, ambition och risktagande. Vi måste uppmuntra människor att jobba mer och längre, stärka konkurrenskraften och förbättra företagares frihet och möjligheter. RUT-avdraget ska utvecklas, bolagsskatten närma sig nivån i våra konkurrentländer, och företagen få bättre skattemässiga förutsättningar för forskning, innovation och rekrytering av nyckelpersoner. Flyttskatterna behöver sänkas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, samtidigt som klimatkrisen ökar behovet av att höja kostnaderna för utsläpp och miljöskadlig verksamhet. På sikt vill vi som liberalt parti ha ett så lågt skattetryck som möjligt – i kombination med fortsatt stora ambitioner vad gäller kärnan i vår gemensamma välfärd. Det är möjligt om man skalar bort allt som vi tycker att staten inte ska ägna sig åt.

Ansvarsfull finanspolitik

För att kunna finansiera satsningar på välfärd och trygghet, sänkta skatter på jobb och företagande, och en skola med kunskap för alla krävs en ekonomisk politik som är stramare och mer ansvarsfull än dagens. Sverige måste kunna klara av både kommande kriser och nödvändiga strukturreformer i framtiden utan att trycket på välfärden ökas. Vi har därför bland annat tagit ställning för nedtrappade ränteavdrag, för skattefritt sparande på investeringssparkonto, och mot bankskatt. För att minska risken för att det finansiella systemet drabbas av allvarliga problem vill vi också att Sverige söker medlemskap i EU:s bankunion.

Ladda hem som PDF