Se alla

Ekonomi

Liberalerna vill bryta utanförskap och stärka egenmakten i hela Sverige. Det kräver att utbildningslinjen stärks och att hinder för strävsamhet rivs.

Det ska löna sig att arbeta, starta företag och utbilda sig. Fler ska få förutsättningar att ta ansvar för sin egen försörjning. Det ska löna sig att ta risker, vara entreprenör och tänka nytt. Människor ska försörja sig själva så långt som möjligt. Därför vill Liberalerna se ett egenförsörjningsmål, ett reformerat försörjningsstöd, skattesänkningar för fler i arbete och regelförenklingar för morgondagens företag.

En ansvarstagande liberal finanspolitik för ekonomisk frihet

Sverige ska vara ett öppet, fritt land som erbjuder kreativa miljöer och som lockar till sig människor, idéer och kapital. Ett land där fler kan förverkliga sina drömmar och samtidigt veta att den som har det svårt får nya chanser att komma igen. Tillväxt genom innovation och utveckling – det skapar ett Sverige som har invånare med framtidstro.

Efter en lång tid med stram finanspolitik har Sverige stora investeringsbehov, inte minst i skolan, klimatomställningen och äldreomsorgen. Precis som den som studerar ofta tar CSN-lån för att investera i sig själv vill Liberalerna investera i Sverige.

Sverige behöver ett skattesystem som är enkelt och överskådligt, som uppmuntrar arbete, integration, utbildning och sparande och som möter klimatkrisen. Sverige är ett av de länder i västvärlden där skatten äter upp störst andel av en löneökning. Genom skattesystemet kan vi bygga Sverige till en grön kunskapsnation. Liberalerna vill förbättra och förenkla skattesystemet genom en bred skattereform.

Ekonomin behöver bli större. Svensk tillväxt behöver stärkas med reformer som möjliggör för fler företag att växa. En av nycklarna är att Sverige går från basic till premium i det europeiska samarbetet och inför euron.

Ladda hem som PDF