Se alla
Kvinna arbetandes i modern metallfabrik.

Arbetsmarknad

Att kunna försörja sig själv är frihet

Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Idag är det alldeles för svårt att komma in på svensk arbetsmarknad, särskilt för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar. Liberalerna vill göra det enklare för fler att få sitt första jobb.

Liberalerna vill:

  • Skapa fler inträdesjobb för att öppna upp svenska arbetsmarknaden för fler
  • Öka tryggheten för arbetssökande genom allmän a-kassa
  • Göra det enklare att anställa – minska administrationen genom att slå ihop anställningsstöden
  • Göra det billigare att anställa. Utveckla RUT
  • Lägga ner arbetsförmedlingen
  • Förstärka rätten att behålla sin anställning högre upp i åldern
  • Förbättra kvinnors möjligheter till företagsamhet
  • Lätta på regelbördan för småföretagare

FLER SOM ARBETAR

Att ha en dröm och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse, att kunna styra över sitt eget liv – den friheten borde fler få uppleva. Det skall löna sig att arbeta och det måste bli enklare att gå från utbildning till jobb. När fler jobbar minskar utanförskapet. Vi vill se fler enkla jobb för dem som har svårt att få in en fot på svensk arbetsmarknad.

INTRÄDESJOBBEN

Ska fler få friheten att ha en egen lön måste det finnas jobb också för den som saknar utbildning, erfarenhet och kontakter. Vi vill införa en ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. Vi kallar det för vad det är: ett inträdesjobb.

Det arbetsrättsliga skyddet för anställningsformen motsvarar en provanställning och lönen är 70 % av lägstalönen inom branschen. Inträdesjobbet ska leda den anställde vidare och göra det lättare att få ett vanligt jobb.

REFORMERA ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlingen är den myndighet i Sverige med lägst förtroendesiffror bland både privatpersoner och arbetsgivare. Liberalerna anser att arbetsförmedlingen i sin nuvarande form behöver läggas ned och ersättas av en myndighet som fokuserar på de människor som står allra längst ifrån arbetsmarknaden, inklusive nyanlända. Ansvaret för att etableringen fungerar ligger på staten, men även kommunerna.

FLER RIKTIGA ANSTÄLLNINGAR

Genom att slopa regeringens flora av låtsasjobb och istället satsa på riktiga anställningar blir det enklare för arbetsgivaren att anställa. Då skapas riktiga jobb som genererar social säkerhet för arbetstagaren. Det i kombination med utbyggda RUT-reformer resulterar i fler vita anställningar som tryggar samhällets utveckling.

TA TAG I OJÄMLIKHETEN PÅ ARBETSMARKNADEN

Ojämlikhet präglar alldeles för stor del av svensk arbetsmarknad. Lönegapet mellan män och kvinnor existerar fortfarande. Diskriminering och dålig arbetsmiljö är vardag för alldeles för många kvinnor ute på svenska arbetsplatser. Idag ser vi ytterligare en oroande trend. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor är osedvanligt hög i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Liberalerna vill att den nya myndigheten efter Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att tidigarelägga nyanlända kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Ladda hem som PDF