Se alla
Kvinna arbetandes i modern metallfabrik.

Arbetsmarknad

Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv – men många saknar vägar in till arbetsmarknaden. Vi vill göra det enklare för fler att få sitt första jobb. Återupprättandet av arbetslinjen och en tätare koppling mellan jobb och integration står i fokus.

Att få tjäna egna pengar leder till självständighet. Tyvärr är arbetsmarknaden tudelad. Om man är född i Sverige och har gått ut gymnasiet är risken att hamna i arbetslöshet relativt liten. För utrikes födda och unga utan gymnasiebetyg är risken betydligt högre. Trösklarna till det första jobbet behöver sänkas för att Sverige ska bli möjligheternas land.

Öppna upp arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden präglas av ojämlikhet. Lönegapet mellan män och kvinnor existerar fortfarande. Diskriminering och dålig arbetsmiljö är vardag för många. Så får det inte gå till, man ska vara trygg på sin arbetsplats. Vi vill göra det enklare att anmäla arbetsgivare, både till Arbetsmiljöverket och till Diskrimineringsombudsmannen.

Ytterligare en oroande trend är att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor är högre i Sverige än i andra europeiska länder. Kvinnor och män måste mötas av samma insatser och krav när de är nya i Sverige, annars riskerar man att fastna i utanförskap.

Ska fler få friheten att ha en egen lön måste det finnas jobb också för den som saknar utbildning, erfarenhet och kontakter. Vi vill införa en ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. Vi kallar det för vad det är: ett inträdesjobb. Inträdesjobbet ska leda den anställde vidare och göra det lättare att få ett vanligt jobb.

Arbetsförmedlingen har nyligen genomgått en stor omstrukturering, reformer som nu behöver sätta sig. Myndighetens fokus bör främst vara de människor som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Ladda hem som PDF