Se alla

Företag

Fri företagsamhet innebär frihet för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas och arbetsrätten moderniseras.

För oss är fri företagsamhet ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Ett gott företagsklimat leder till frihet och välstånd

Liberaler tror att människors frihet gynnas av ett gott företagsklimat. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Vi vill att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara. Sverige behöver fler liberala reformer som stärker vår konkurrenskraft och skapar förutsättning för fler företag att växa. Den positiva utvecklingen av företagande i välfärdssektorn hotas av förbud mot vinster i välfärden och slår extra hårt mot kvinnors företagande.

För företagarna är ett av de främsta hindren för expansion svårigheten att få finansiering. Privat kapital är avgörande för att kunna starta, driva och utveckla ett företag. I vissa fall kan statligt riskkapital behövas för att komplettera det privata kapitalet med en så kallad fond-i-fond-lösning.

Välfärdssystemet kan inte baseras en princip där löntagare erbjuds bättre skydd än den som väljer att skapa ett välfärdsskapande företag. Speciellt när det gäller de så kallade kombinatörerna: företagare som förenar kortare anställningar med sin egen näringsverksamhet. Systemen för sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och friskvård måste i större utsträckning likställas mellan företagare och anställda.

 

Ladda hem som PDF