Se alla
Mörkhårig person blickar ut mot mulen horisont iklädd oversized skjorta.

Prostitution

En människas kropp kan inte köpas. Det internationella arbetet mot sexhandeln måste öka, och prostituerade måste få skydd och stöd att gå vidare.

Kvinnor och flickor, men också män och pojkar, blir offer i den prostitution som ofta är en del av den organiserade människohandeln. Den viktigaste insatsen är att få bort efterfrågan. Att köpa sex ska alltid vara olagligt, och särskilt allvarligt är att köpa sexuella handlingar med ett barn. Det är en form av våldtäkt och ska straffas därefter.

Prostitution kan aldrig accepteras

Många som säljer sex lever i en vardag av fattigdom, drogmissbruk och misär. Ofta har man utsatts för grova brott och övergrepp, såsom människohandel. Den grova brottsligheten tjänar stora pengar på den prostitution som sker i skuggsamhället. Detta är den verklighet som gör att köp av sex ska vara förbjudet. Att köpa sig sexuella handlingar med ett barn är extra allvarligt och ska klassas som en form av våldtäkt mot barn.

Människor som säljer sex måste få hjälp. Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och hur den kan bekämpas. Sexköpslagen är bra och talar om att samhället inte accepterar prostitution. Det är samtidigt viktigt att kombinera den med insatser för att nå och hjälpa dem som är prostituerade – kvinnor och flickor lika väl som män och pojkar.

Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför det är viktigt att också nå sexköparna med insatser. Den som köper sex har begått ett brott och ska ta sitt straff, men det behövs också mer stöd och förebyggande insatser.

För den organiserade brottsligheten är sexhandeln en lönsam bransch. Brottsnätverken arbetar över hela Europa, och vi vill att Sverige ökar samarbetet med andra EU-länder. För att fler ska våga berätta bör offrens möjlighet att få tillfälliga uppehållstillstånd i EU i samband med rättsprocessen stärkas.

Ladda hem som PDF