Se alla
Mörkhårig person blickar ut mot mulen horisont iklädd oversized skjorta.

Prostitution

Prostitution är aldrig acceptabelt i vårt samhälle

Det ska vara förbjudet att köpa sex. Prostitution är i dag ofta en del av den gränslösa organiserade människohandeln. Den viktigaste insatsen är att få bort efterfrågan. Prostituerade ska få skydd och stöd att gå vidare.

Liberalerna vill:

  • Sexköp ska fortsätta vara förbjudet
  • Vi vill förbättra arbetet mot människohandel
  • Vi vill bygga ut hjälpen till de som vill ta sig ur prostitution
  • Offer för människohandel ska lättare kunna stanna i EU om de samarbetar med polisen

Prostitution ska inte accepteras

Många som säljer sex lever i en vardag av fattigdom, drogmissbruk och misär. Många har utsatts för grova brott och övergrepp, såsom människohandel. Den grova brottsligheten tjänar stora pengar på att smuggla människor som en del av organiserad sexhandel. Detta är den verklighet som gör att köp av sex ska vara förbjudet.

Hjälp åt den som säljer

Människor som säljer sex måste få hjälp. Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och hur den kan bekämpas. Sexköpslagen är bra och talar om att samhället inte accepterar prostitution. Det är samtidigt viktigt att kombinera den med insatser för att nå och hjälpa dem som är prostituerade.

Motverka efterfrågan

Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför det är viktigt att också nå sexköparna med insatser. Den som köper sex har begått ett brott och ska ta sitt straff, men det behövs också mer stöd och förebyggande insatser.

Bekämpa organiserad brottslighet

För den organiserade brottsligheten är sexhandeln en lönsam bransch. Människosmugglare tjänar stora pengar, liksom hallickar som tvingar kvinnor in i situationer där de hålls som handelsvaror. Brottsnätverken arbetar över hela Europa, och vi vill att Sverige ökar samarbetet med andra EU-länder för att bekämpa människohandeln. EU har gemensamma regler om att den som smugglats in i EU får lov att stanna i minst sex månader om han eller hon samarbetar med polisen mot människohandel. Att rätten att stanna har begränsats till sex månader gör dock att många offer inte anser det värt risken att berätta. För att fler ska våga berätta bör offrens möjlighet att få uppehållstillstånd i EU stärkas.

Ladda hem som PDF