Se alla
Patient i sjukhussäng.

Sjukförsäkring

Aktiv sjukskrivning för snabbare rehabilitering

Alla ska kunna känna sig trygga vid långvarig eller kortvarig sjukdom. Sjukförsäkringssystemet ska se till att alla människor har en försörjning ifall de blir sjuka. Sjukförsäkringen ska vara aktiv och anpassade efter den sjukskrivne så att fler kommer tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt.

Liberalerna vill:

  • Vi vill att det ska vara tydligt vilka rättigheter avgiften till sjukförsäkringen ger.
  • Försäkringsavgifter ska bara betalas på den del av lönen som ligger under taket på sjukförsäkringen.
  • Utöka samarbetet mellan Försäkringskassa och vård, så kallas Finsam.
  • Gör det enklare för personer med sjukersättning att prova att arbeta utan att ersättningen minskar.
  • Unga med funktionsnedsättning som behöver förlängd skolgång ska få studiemedel, inte aktivitetsersättning.

Aktiv sjukskrivning ger bättre resultat

Fasta tider under sjukskrivningstiden och individuell bedömning av arbetsförmåga ger en mer aktiv sjukskrivningsprocess. Det gör att allt fler kommer tillbaka till arbetslivet. Sjukskrivningen fortsätter inte i all oändlighet utan att myndigheter, arbetsgivare och den som är sjukskriven tillsammans tänker igenom hur vägen tillbaka till arbetslivet ska vara.

MINSKA UTANFÖRSKAPET

Den som har en så pass allvarligt nedsatt arbetsförmåga att man inte förväntas komma tillbaka i arbete kan få sjukersättning. Sjukersättning är till för dem som har så nedsatt arbetsförmåga att man inte tror att de kommer att kunna arbeta någonsin igen. Men detta får inte bli en slentrianåtgärd. Det ska finnas en hög ambitionsnivå för både aktiviteter och sysselsättning. Aktiv och individuell anpassning gör att färre hamnar i utanförskap.

ERSÄTT AKTIVITETSERSÄTTNINGEN MED STUDIESTÖD

Många unga med funktionsnedsättning döms ut från arbetslivet redan när de går i skolan. Många går slentrianmässigt direkt från förlängd skolgång till aktivitetsersättning. Det är inte okej. Förlängd skolgång betyder inte att man inte kan arbeta. Den som behöver förlängd studiegång ska få studiemedel, inte aktivitetsersättning.

Ladda hem som PDF