Se alla
Patient i sjukhussäng.

Sjukförsäkring

Alla ska ha en trygg försörjning vid sjukdom genom sjukförsäkringen som ska vara anpassad efter den sjukskrivne så att fler kommer tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt.

Alla ska kunna känna sig trygga vid långvarig eller kortvarig sjukdom. Sjukförsäkringssystemet ska se till att alla människor har en försörjning ifall de blir sjuka. Sjukförsäkringen ska vara aktiv och anpassad efter den sjukskrivne så att fler kommer tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt. Samarbetet mellan Försäkringskassan och sjukvården, FINSAM, ska fördjupas och utvecklas.

Aktiv sjukskrivning för snabb återgång till arbetslivet

På 1990-talet steg sjuktalen och kostnaderna för rehabiliterings- och sjukpenningen skenade. Det berodde inte på förändringar i folkhälsan utan på och generösare regler och utbetalningar. Genom Alliansregeringens införande av rehabiliteringskedjan gjordes tillämpningen likvärdig och passiva sjukskrivningar stoppades.

Arbetslinjen, att människor uppmuntras att arbeta är viktig och innebär en individuell bedömning av arbetsförmågan. Fler kommer tillbaka till arbetslivet och sjukskrivningen fortsätter inte i all oändlighet utan myndigheter, arbetsgivare och den sjukskrivne samverkar om vägen tillbaka till arbetslivet.

Den som har en så pass allvarligt nedsatt arbetsförmåga att man inte förväntas komma tillbaka i arbete kan få sjukersättning. Det får dock inte bli en slentrianmässig åtgärd. Det ska finnas en hög ambitionsnivå för både aktiviteter och sysselsättning. Aktiv och individuell anpassning gör att färre hamnar i utanförskap.

Försäkringskassan brottas med ett lågt förtroende. Ett löpande reformarbete krävs för att kunna erbjuda trygghet och lyhördhet mot den enskilde samtidigt som skattebetalarnas pengar används rättssäkert och effektivt. Vi vill att sjukskrivningsprocessen från sjukvården och Försäkringskassan består av individuellt anpassade vård- och rehabiliteringsflöden och att samarbetet mellan Försäkringskassan och sjukvården, det som benämns FINSAM, fördjupas och utvecklas.

Ladda hem som PDF