Se alla
Grundskoleelever i klassrum sittandes på golv.

Religiösa friskolor

Liberalerna vill att skolan är en trygg oas som är fri från både religiös och ideologisk påverkan. Vi har skärpt kraven i syfte att förhindra att friskolor kan vara en plats för religiösa påverkan eller extremism. Vi vill införa ett förbud mot religiösa friskolor.

Alla skolor ska sätta kunskap i första rummet. Lärarnas uppdrag är och ska förbli att aktivt verka för att förmedla kunskap och genom det verka för elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska dessutom vara icke-konfessionell. För att kunna stoppa de religiösa friskolorna utan att samtidigt inskränka på de nationella minoriteternas stärkta rättigheter föreslår vi att det ska öppnas upp för skolor med särskilda minoritetsprofiler.

Totalt stopp för religiösa friskolor

Religiösa friskolor riskerar försämra integrationen i Sverige och hämma elevernas frihet. Särskilt allvarligt är att de barn som har störst behov av att integreras i Sverige ofta är samma barn som sätts i religiösa friskolor. Så får det inte vara – skolan ska vara en plats där kunskap och bildning står i fokus, inte religionsutövning.

Liberalerna föreslår att en ny lag införs som helt förhindrar religiösa friskolor från att bedriva undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet. Syftet med förbudet är att värna elevernas rätt till frihet och personlig utveckling i en skolmiljö där både undervisningen och övriga delar av verksamheten är allsidig och icke-konfessionell

Ett stopp för etablering av nya eller expandering av befintliga religiösa friskolor ska införas skyndsamt och de befintliga ska avvecklas under ordnade former under nästa mandatperiod. Vår bedömning är att ett stopp kan utformas i enlighet med de internationella konventioner som Sverige undertecknat genom att det samtidigt inrättas särskilda möjligheter för de nationella minoritetsprofilerna.

Ladda hem som PDF