Se alla

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet är lika viktigt som luften vi andas. Men i dag är den på tillbakagång i många länder. Liberalerna vill att mer bistånd ska gå till yttrande- och pressfrihet.

I ett fritt samhälle har du rätten att kritisera de styrande och säga din åsikt, även om den inte uppskattas av andra. Alldeles för ofta ropas det på censur och förbud mot det som är kontroversiellt. Vi liberaler tror på en annan väg. Den öppna debatten där åsikter kan möta varandra är livsnödvändig. Vi fördömer attackerna på det fria ordet i auktoritära länder och vill att Sverige ökar stödet till yttrandefrihet.

Yttrandefrihet är liberalismens kärna

Den liberala rörelsen föddes i kampen för rätten till fri debatt. Modiga liberaler från 1600-talet och framåt har tagit strid för den yttrandefrihet som vi tar för självklar i dag i Sverige. Men yttrandefriheten måste hela tiden försvaras, och i många länder går utvecklingen just nu åt helt fel håll.

Liberaler brukar säga att gränsen för friheten går där man börjar kränka någon annans frihet, inte där man kränker någons känslor eller trosuppfattningar. Vi tror inte att extremistiska åsikter kan förbjudas eller censureras bort. Dagens skydd mot den allra grövsta hetsen ska finnas kvar, men vi ser inget skäl att göra ytterligare begränsningar.

I EU-länder som Ungern och Polen har de styrande regeringarna på olika sätt minskat mediernas oberoende. Men alla EU-länder måste följa demokratiska principer. Därför måste EU-kommissionen sätta ökad press på att demokratiska rättigheterna, som yttrandefriheten, följs i medlemsländerna. Systematiska kränkningar ska kunna leda till indragna EU-stöd och i särskilt allvarliga fall indragen rösträtt i EU:s ministerråd.

Sverige har ett starkt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten, men det behöver uppdateras för att fungera i den digitala miljön. Vi vill att samma principer gäller på webben som när tidningen trycks på papper, till exempel att gamla texter inte ska kunna åtalas långt i efterhand.

Ladda hem som PDF