Se alla

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet är grunden i varje demokrati

För oss liberaler är yttrandefrihet lika viktigt som luften vi andas. I dag går utvecklingen åt fel håll i många länder, både i Europa och på andra ställen. Vi vill att en större del av biståndet ska gå till att främja yttrandefrihet och pressfrihet.

Liberalerna vill:

  • Öka svenskt bistånd till yttrandefrihet och fria medier.
  • Sätt press på EU-länder som inskränker det fria ordet.
  • Sveriges grundlagsskydd för fria medier måste fungera i dagens digitala miljö.

Yttrandefrihet är liberalismens kärna

Den liberala rörelsen föddes i kampen för rätten att fritt få säga sin mening och kritisera de styrande. Modiga liberaler från 1700-talet och framåt har tagit strid för den yttrandefrihet som vi tar för självklar i dag i Sverige. Men yttrandefriheten måste hela tiden försvaras, och i många länder går utvecklingen just nu åt helt fel håll.

Vi brukar säga att gränsen för friheten går där man börjar kränka någon annans frihet, inte där man kränker någons känslor eller trosuppfattningar. Människor och grupper har alltid ropat på förbud och censur mot saker de ogillar. Oftast säger de att det är för människors eget bästa. Men i en demokrati är yttrandefrihet lika viktig som luften vi andas.

Öka biståndet till det fria ordet

På senare år har demokratin backat globalt. I ett läge där auktoritära krafter växer är det viktigt att Sverige står upp för det fria ordet. Liberalerna vill att en större del av svenskt bistånd går till att främja yttrandefrihet och pressfrihet. En viktig uppgift är att stärka oberoende medier. I länder där det är omöjligt att verka som fri journalist, till exempel Kuba, kan vi ge stöd åt exilmedier.

Vi vill också att svenska ambassader i diktaturer ska bli frizoner där demokratiaktivister kan kommunicera genom att låna datorer och få tillgång till ocensurerade dagstidningar och böcker.

Arbeta för yttrandefrihet i EU

I EU-länder som Ungern och Polen har de styrande regeringarna på olika sätt försökt minska mediernas oberoende. Men alla EU-länder måste följa demokratiska principer. Därför vill vi att EU-kommissionen regelbundet granskar hur de grundläggande demokratiska rättigheterna följs i medlemsländer. Systematiska kränkningar ska kunna leda till indragna EU-stöd och i särskilt allvarliga fall indragen rösträtt i EU:s ministerråd.

Stärk skyddet i svensk grundlag

Sverige har ett mycket starkt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten, men det behöver uppdateras för att fungera i den digitala miljön. I dag kan den som är ansvarig utgivare för en tidning bli åtalad för vad som står i tidningens artikelarkiv på nätet, även om texten är flera årtionden gammal. Vi vill att samma principer gäller på webben som när tidningen trycks på papper, det vill säga att gamla texter inte ska kunna åtalas långt i efterhand.

Ladda hem som PDF