Se alla

Barnäktenskap

Barnäktenskap kan aldrig accepteras. Barn har rätt till sin frihet och svensk lag ska aldrig erkänna minderåriga som gifta, oavsett var äktenskapet instiftats.

Det har under lång tid funnits en mängd kryphål för att äktenskap där en av parterna är under 18 år erkänts, trots att det är olagligt att gifta sig med ett barn i Sverige. Om barn blivit bortgifta i sitt hemland händer det att svenska myndigheter räknar dem som gifta. För Liberalerna är det mycket enkelt. Ett barnäktenskap ska aldrig erkännas i Sverige. De som arrangerar ett ska få kännbara straff.

Inga fler barnbrudar

För oss liberaler är det självklart att alla barn har samma rättigheter i Sverige. Vi vill skärpa lagen så att inget barn under 18 år ska räknas som gift i vårt land. Myndigheter ska inte heller på andra sätt hjälpa till att upprätthålla barnäktenskap. Till exempel ska asylsökande bortgifta barn räknas som barn – inte placeras ihop med sin vuxna make.

Barnäktenskap handlar så gott som alltid om flickor som gifts bort med vuxna män. Vi måste se detta som en viktig fråga om jämställdhet och om flickors rättigheter. Samhällets signaler ska vara tydliga även när det gäller flickor från andra länder och kulturer.

Myndigheternas möjligheter att stödja utsatta barn och unga måste bli bättre. Det kan gälla allt från beskyddade till att det en skolelev berättar för sin skolsköterska inte behöver nå föräldrarna. För att stärka barn och unga ska de tidigt få kunskap om sina rättigheter. De ska veta att samhället står på deras sida.

Att tvinga ett barn att ingå i ett äktenskap ska vara ett grovt brott. Lagen om barnäktenskapsbrott behöver stärkas. Än i dag kan man medverka till ett barnäktenskap ostraffat. Även försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa ska kriminaliseras, därtill ska den som tar hjälp av någon för att ordna ett barnäktenskap också straffas. Att frånta någon dess barndom ska ses som det allvarliga brott det är.

Ladda hem som PDF