Se alla

Barnäktenskap

Inget barn ska tvingas till äktenskap

Barnäktenskap och tvångsäktenskap kan aldrig accepteras. Den som är under 18 år har rätt till sin frihet och svensk lag ska aldrig erkänna barn som gifta.

Liberalerna vill:

  • Vi vill att svensk lag alltid ska stå på den ungas sida
  • Vi vill att personer under 18 år aldrig ska räknas som gifta i Sverige, även om de blev bortgifta utomlands
  • Vi vill stärka det förebyggande arbetet mot barn- och tvångsäktenskap
  • Vi vill se en haverikommission mot barnäktenskap
  • Vi vill förbättra skyddet till den som hotas av barn- eller tvångsäktenskap

SVENSK LAG SKA STÅ PÅ DEN UNGAS SIDA

Ingen ska någonsin tvingas till ett äktenskap. Barn får aldrig giftas bort. Numera gäller en strikt 18-årsgräns för att gifta sig i Sverige, men det finns luckor i lagen. Om barn blivit bortgifta i sitt hemland och sedan kommer till Sverige händer det att svenska myndigheter räknar dem som gifta. Barnäktenskap är oacceptabelt.

SKYDDET MOT BARNÄKTENSKAP SKA GÄLLA ALLA BARN

För oss liberaler är det självklart att alla barn har samma rättigheter i Sverige. Vi vill skärpa lagen så att inget barn under 18 år ska räknas som gift i vårt land. Myndigheter ska inte heller på andra sätt hjälpa till att upprätthålla barnäktenskap. Till exempel ska asylsökande bortgifta barn räknas som barn och inte placeras ihop med sin vuxna make.

DET HANDLAR OM JÄMSTÄLLDHET

Barnäktenskap handlar så gott som alltid om unga flickor som blir bortgifta till vuxna män. Vi måste se detta som en viktig fråga om jämställdhet och om flickors rättigheter. Samhällets signaler ska vara tydliga även när det gäller flickor från andra länder och kulturer.

BÄTTRE HJÄLP TILL UTSATTA

Myndigheternas möjligheter att stödja utsatta barn och unga måste bli bättre. Det kan gälla allt från skyddat boende till att en berättelse för en skolsköterska inte måste leda till att föräldrarna informeras. För att stärka barnen ska de tidigt få kunskap om sina rättigheter. De ska veta att samhället står på deras sida.

Ladda hem som PDF