Se alla

Spelmissbruk

Liberalerna anser att spelmarknaden behöver vara reglerad i syfte att motverka missbruk och spelberoende. Eftersom spelmarknaden med nätcasinon är internationell behövs också fler initiativ på EU-nivå.

Spelbranschen är omfattande och omsätter stora belopp. För att motverka att fler fastnar i ett spelberoende som i sin tur kan leda till spelmissbruk anser Liberalerna att branschen bör främja en självreglering vad gäller spelreklam i en högre utsträckning. Om inte det är tillräckligt utesluter Liberalerna inte en mer restriktiv lagstiftning vad gäller spelreklam.

Reglera marknaden – Motverka spelberoendet

Likt andra missbruk bör spelmissbruk tas på stort allvar, då det kan leda till stort lidande för så väl individen som för personer i dess närhet. Liberalerna vill att regionerna avsätter tillräckliga medel för behandling av spelmissbruk och att den kommunala socialtjänsten får kompetens att förstå spelmissbruk.

I syfte att stävja missbruket är det viktigt att spelpaus införs som villkor för att ta emot försörjningsstöd. Även skuldsanering bör kräva spelpaus för individen i fråga. För de som lider av spelmissbruk ska det finnas tillgång till stöd och hjälp för att bli av med missbruket.

Liberalerna utesluter inte fler åtgärder för att reglera spelmarknaden och exempelvis nätcasinon. Exempelvis menar vi att det kan finnas behov av att införa sådant som varningstexter, likt dem som appliceras till tobak och alkohol, som en obligatorisk del av spelreklam, oavsett medium. Liberalerna ser även förmedlar med att eventuella regleringar av spelmarknaden sker på en europeiska nivå.

Ladda hem som PDF