Se alla
Par på Pont Alexandre bron med Eiffel tornet i bakgrunden.

EU – bra för dig

I en tid av klimatförändringar, ekonomisk lågkonjunktur och krig i Europa är det lätt att bli pessimistisk om framtiden. 

Vad gör egentligen EU för dig? Vi har samlat ihop de tio viktigaste svaren.

1. KÄMPAR FÖR FRED I HELA EUROPA

Tack vare EU har det länge varit fred inom unionens gränser – det var därför EU bildades. Sedan Rysslands invasion av Ukraina är freden i Europa hotad. Nu arbetar EU som enad front för att stötta Ukraina i kriget mot Ryssland och utökar sin försvarsförmåga för att fortsätta kämpa för fred i hela Europa. 

2. BEKÄMPAR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Tack vare EU arbetar medlemsländerna tillsammans för att minska EU:s utsläpp och nå netto nollutsläpp till 2050. Det gemensamma utsläppshandelssystemet gör att det kostar att släppa ut, och reglerna på EU-nivå gör att Europa har renare luft och vattendrag. Onödiga plastprodukter har förbjudits och fler steg ska tas. 

3. BILLIGARE OCH FLER VALMÖJLIGHETER

Tack vare EU har vi friheten att köpa och sälja varor och tjänster utan dyra tullavgifter eller krångliga regler. Du kan nätshoppa från andra länder i Europa, och samma starka konsumentskydd gäller. EU:s frihandelsavtal med omvärlden gör det också billigare och enklare för både privatpersoner och företag att handla med andra länder.

4. ENKLARE OCH BILLIGARE ATT RESA

Tack vare EU behöver du inte visa pass när du reser och slippa långa köer till kontroller på flygplatser och tågstationer. Gemensamma regler för både tåg och flyg gör att du kan känna sig säker på din resa– oavsett om bolaget är svenskt, grekiskt eller irländskt. Samtidigt blir priserna lägre. 

5. BILLIGARE ATT PRATA, SMS:A OCH SURFA

Tack vare den friare europeiska telefonmarknaden och slopade roamingavgifter har priserna på surf och internationella telefonsamtal fallit. Oavsett om du är i Tyskland eller Portugal kan du surfa och ringa fritt, precis som hemma i Sverige. 

6. FLER FÅR SINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER RESPEKTERADE

Tack vare EU finns ett långtgående arbete för att stärka mänskliga rättigheter i hela unionen. Idag är det vissa medlemsländer som försöker tumma på demokratiska principer och universella rättigheter. Då kan EU dra in ekonomiskt stöd ställa tuffa krav på förändringar. Money talks!

7. ENKLARE FÖR DIG SOM VILL BO, PLUGGA OCH JOBBA UTOMLANDS

Tack vare EU har du rätt att bo och jobba var du vill i hela unionen, och samtidigt behandlas på samma sätt som andra i det land du flyttat till. Det är enklare att studera på universitet i resten av Europa och få stöd för att göra det. 

8. ENKLARE ATT FÅ VÅRD I HELA EUROPA

Tack vare EU-samarbetet har det blivit lättare att få vård för den som blir sjuk på semesterresan. Dessutom kan den som fastnar i en vårdkö i Sverige söka hjälp i något annat EU-land och snabbare få rätt behandling.

9. FRI RÖRLIGHET ÄVEN FÖR FILM OCH SERIER

EU har bestämt att de betaltjänster du har tillgång till i Sverige, ska du också ha tillgång till när du är i ett annat EU-land. Inga problem längre att kolla serier på semestern alltså.

10. LÖSER GEMENSAMMA PROBLEM TILLSAMMANS

Tack vare EU kan små länder samarbeta för att lösa gemensamma utmaningar. Exempelvis under Covid-19-pandemin när EU upphandlade vaccin gemensamt för ett billigare pris och mycket snabbare än om varje land hade gjort det på egen hand. 

Ladda hem som PDF