Se alla

RUT-avdrag

Ett mer kraftfullt Rut-avdrag ger fler enkla jobb. Därför ska det gå att göra avdrag för fler hushållsnära tjänster och för större belopp.

Ska Sverige klara av integrationsproblem och bryta utanförskap måste fler ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad. Genom Rut-avdraget minskar det obetalda hushållsarbetet samtidigt som fler kommer i arbete. Nu måste Rut fortsätta att utvecklas. Därför ska det gå att göra avdrag för fler hushållsnära tjänster och för större belopp.

Utveckla Rut-avdraget för fler enkla jobb

Rut-avdraget har haft en avgörande betydelse för att öppna svensk arbetsmarknad för fler och för att omvandla svarta jobb till vita. Liberalerna vill att taket för avdrag höjs, att subventionsgraden för årsrika utökas och att Rut ska omfatta fler tjänster. Det vill vi för att ett mer kraftfullt Rut-avdrag ger fler enkla jobb! Ska Sverige klara av integrationsproblem och bryta utanförskap måste fler ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad.

Tack vare möjligheten att göra avdrag för exempelvis städtjänster (Rut-avdrag) och renoveringar i hemmet (Rot-avdrag) att många tjänster som tidigare utfördes på den svarta marknaden nu utförs vitt, med pensionspoäng och ökad trygghet för arbetstagarna. Den utvecklingen vill vi i Liberalerna hålla fast vid.

Ladda hem som PDF