Se alla

Klimatet

Sverige ska nå klimatmålen. Utsläppen ska bort. De fossila bränslena ska bort. Klimatomställningen kan bara lyckas när den genomförs av fria människor i en växande ekonomi.

Klimatförändringarna måste stoppas. Vi ska sluta använda fossila bränslen, börja fånga och lagra koldioxid i stor skala och fortsätta binda kol i skog och mark. Tillgången på fossilfri energi är grunden i klimatomställningen, sol, vind och kärnkraft behövs i massor. Klimatarbetet behöver de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner – innovation, entreprenörskap och frihandel.

Klimatomställning i en växande ekonomi

Liberalernas klimatpolitik innebär att koldioxidutsläppen ska elimineras, metan- och lustgasutsläppen minska kraftigt och stora mängder CO2 fångas in och lagras. Kol ska också fortsätta bindas in i skog och mark.

Vi behöver innovation, entreprenörskap och frihandel, de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner. Den historiska erfarenheten av att hantera miljöproblem visar att omställningen bara lyckas om den görs i en ekonomi som växer. Det är fria människor i välmående växande ekonomier som löser miljöproblem. Tillväxt handlar i grunden om smartare lösningar. Precis det är också kärnan i klimatarbetet.

Kol, olja och gas måste ersättas av fossilfri energi samtidigt som människor runt om i världen ges bättre tillgång till energi. Fattigdomen ska utrotas. Många behöver använda betydligt mer energi. Sol, vind och kärnkraft är de tre energislag som kan byggas ut i tillräcklig omfattning. Omställningen kräver pålitlig tillgång på fossilfri energi. Där finns den stora svagheten i den svenska klimatpolitiken.

Liberalerna har målet att Sverige 2030 ska fånga in 10 miljoner ton CO2, för 2035 är målet 20 miljoner ton. När koldioxiden som fångas in lagras och dessutom kommer från biomassa når vi negativa utsläpp. Koldioxid försvinner från atmosfären och klimatförändringarna dämpas. Koldioxidinfångning är en avgörande del av klimatarbetet.

Ladda hem som PDF