Se alla

Klimatet

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Professor Johan Rockström beskriver utvecklingen: ”På bara några årtionden har vi gått från att vara en liten värld på en stor planet, till att idag vara en stor värld på en liten planet”. Samtidigt finns det hopp om lösningar bland annat i form av ny teknik och politiska överenskommelser.

Liberalerna vill:

  • Mer EU-samarbete för klimatets skull
  • Nej till sänkt skatt på diesel
  • Europeisk koldioxidskatt och flygskatt och en EU-avgift på plast som inte återvinns
  • För att rädda klimatet måste utsläppen ner – då behövs också teknikutveckling, marknadsekonomi och frihandel
  • Grön skatteväxling och förorenaren betalar
  • Skattelättnader till fossilt bränsle måste avskaffas
  • Även flyget ska stå för sina klimatkostnader
  • Mer fossilfri el – 100 procent fossilfritt elsystem
  • Klimatinvesteringar behövs i laddstolpar och annat klimatsmart
  • Det ska vara lätt att göra rätt

Sprid klimatsmarta lösningar!

Utsläppen stannar inte vid landsgränser men det gör inte lösningarna heller. Därför måste vi hitta lösningar tillsammans i världen och inom EU. Kunskap och teknikutveckling bidrar till klimatsmarta lösningar som sprids över världen. Marknadsekonomi och frihandel driver på. Elbilens frammarsch förändrar hela bilindustrin. Energibranschen ställer om då investeringar i fossil energi inte lönar sig. Fler människor på jorden får tillgång till klimatsmart energi istället för hälsofarlig öppen eld och fossila bränslen.

Klimatet behöver mer EU-samarbete

Klimatet behöver EU. EU ska ta klimattäten internationellt. Utsläppen stannar inte vid landsgränser men det gör inte lösningarna heller. EU ska vara en garant för Parisavtalet och visa vägen framåt i klimatarbetet och alla EU-länder måste ta sitt klimatansvar. Vi vill se en europeisk koldioxidskatt och flygskatt. Vi vill också se en EU-avgift på den plast som inte återvinns. Och så måste EU:s system för handel med utsläppsrätter fungera bättre.

Grön skatteväxling – bort med skattelättnader på fossila bränslen

Förorenaren ska betala vilket betyder att den som smutsar ner eller skadar miljön eller klimatet också ska betala för det. Vi vill höja skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet samtidigt som vi vill sänka skatterna på arbete och företagande. Som del av vår gröna skatteväxling vill vi ta bort skattesubventioner till fossila bränslen, reformera reseavdraget, höja förmånsvärdet på bilar som inte är miljöbilar och införa en läckagesskatt i jordbruket. Samtidigt vill vi sänka skatten på jobb och företagande.

Även flyget ska stå för sina klimatkostnader

Vi vill införa en flygavgift på flygets utsläpp. Regeringens flygskatt beskattar idag alla flygresor lika oavsett utsläppsnivåer eller hur mycket biodrivmedel som finns i tanken. Vi vill istället att de flyg som släpper ut mer helt enkelt ska betala mer än de som släpper ut mindre. I väntan på en europeisk skatt på flygets utsläpp vill vi att fler plan ska flyga på biobränsle. Vi vill också införa en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av flygresor.

Mer fossilfri el

Att använda mer fossilfri el, i till exempel bilar och industrin, är betydligt bättre än fossila bränslen. Vi vill ha ett mål om 100 procent fossilfritt elsystem med en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Vi menar att kärnkraften behövs för klimatets skull, vilket även FN:s klimatpanel tycker.

Klimatinvesteringar

Klimatinvesteringar behövs t.ex. i laddstolpar, cykelbanor, järnväg och i mer forskning kring klimatsmart teknik för att få ner industrins utsläpp. Men klimatinvesteringarna ska vara långsiktiga och komma många till del och skattepengar måste alltid användas smart. Idag slösas det med skattepengar på ineffektiva klimatprojekt eller på privata inköp av båtmotorer och cyklar med ökad administration och byråkrati som följd.

Lätt att göra rätt

Vi har en stark tro på att många människor vill dra sitt strå till klimatstacken. Men det måste vara lätt att göra rätt. Det måste vara enkelt att handla klimatsmart, sortera soporna och ta cykel, buss eller tåg istället för bilen.

Ladda hem som PDF