Se alla
Övervakningskamera fäst på fastighet. Närbild med vy över urbant område under solnedgång.

Integritet

Din rätt till integritet ska vara stark – gentemot både staten och privata företag. Det är ett problem att integritetsfrågorna inte analyseras varje gång nya lagar tas fram.

Skyddet för privatlivet är centralt i ett fritt samhälle. Ingen har rätt att veta allt om dig. I dagens samhälle handlar integritet om både myndighetsregister, brottsbekämpning och privata företags databanker. Integritetsskyddet på nätet blir en allt viktigare fråga. Vi liberaler driver på för att integritetsfrågorna får större tyngd när nya regler införs.

Ditt privatliv är ditt eget

Varje människas rätt till integritet ska vara mycket starkt. Ibland måste integriteten vägas mot andra viktiga intressen, som arbetet mot terrorism eller andra brott. Det viktiga är då att integritetsfrågorna analyseras noggrant när nya lagar ska stiftas. Så är det dock inte alltid i dag.

Därför vill Liberalerna att det ska finnas en tydlig lagregel om att integritetsfrågorna alltid ska granskas inför ny lagstiftning. Enkelt uttryckt är det bättre att tänka efter före.

Som kund lämnar du ifrån dig allt mer uppgifter om dig själv och dina köpvanor, särskilt på nätet. Vi liberaler tycker att du ska få tydligare insyn i vilka uppgifter om dig själv som lagras, och hur den används. Det ska också vara lättare att få uppgifter raderade i samband med att kundrelationen upphör. Särskilt viktigt är detta när det gäller integritetskänslig information, som innehållet i de mejl och meddelanden du skriver.

Kameraövervakning är ofta en bra metod för att öka tryggheten och säkra bevisning. Men det måste alltid göras en avvägning mot enskildas rätt att vara i fred. Vi vill att det ska bli lättare att sätta upp kameror på ställen med brott och otrygghet, till exempel på gator och torg eller utanför skolor och akutintag. Samtidigt måste det finnas kontroll av att kamerorna används på avsett vis, och om inspelningarna inte hanteras på rätt sätt ska den ansvarige betala skadestånd.

Ladda hem som PDF