Se alla
Övervakningskamera fäst på fastighet. Närbild med vy över urbant område under solnedgång.

Integritet

Skyddet för vår integritet ska vara starkt

Vår rätt till integritet och privatliv ska vara mycket starkt även om det ibland måste vägas mot andra viktiga intressen. Det kan t.ex. handla om terrorism eller andra brott. Integritetsfrågor ska alltid analyseras noga innan man stiftar nya lagar.

Liberalerna vill:

  • När nya lagar tas fram ska effekterna på integriteten alltid analyseras på förhand.
  • Stärk konsumenters integritet på nätet.
  • Kameraövervakning bara där den verkligen behövs.

Starkt skydd för integriteten

Varje människa har rätt till sitt eget privatliv, till sin integritet. Därför ska skyddet för integriteten vara mycket starkt. Vi har drivit på för att Sverige får en integritetsskyddsmyndighet med samlat ansvar, något som nu blir verklighet. Samtidigt är det ibland nödvändigt att väga integritetsskyddet mot andra viktiga intressen, till exempel att bekämpa brott eller värna rikets säkerhet. Integritetsfrågan kan inte lösas en gång för alla, utan diskussionen måste vara levande.

Det är bättre att tänka efter före

När politiker tar fram nya lagar måste integritetsfrågorna få större tyngd. Vi vill ha en regel om att konsekvenserna för integriteten alltid måste analyseras på förhand innan nya lagar stiftas.

Stärk konsumenters integritet

Som kund lämnar du ifrån dig allt mer uppgifter om dig själv och dina köpvanor. Vi tycker att du ska få tydligare insyn i vilka uppgifter om dig själv som lagras, och hur den används. Det ska också vara lättare att få uppgifter raderade i samband med att kundrelationen upphör. Särskilt viktigt är detta när det gäller integritetskänslig information som innehåll i e-post och meddelanden på sociala nätverk.

Tydliga regler om kameraövervakning

Kameraövervakning är ofta en bra metod för att öka tryggheten och säkra bevisning. Men det måste alltid göras en avvägning mot enskildas rätt att vara i fred. Vi vill att det ska bli lättare att ha kameror på offentliga platser, men bara där det verkligen finns stora problem i form av brottslighet och otrygghet. Det är också viktigt att den som ansvarar för en övervakningskamera får betala skadestånd om inspelningarna inte hanteras på rätt sätt.

Ladda hem som PDF