Se alla
Foto på staplat pappersarbete mot reflekterande bakgrund.

Arbetsrätt

Att gå till ett jobb och komma hem med en egen lön är en nyckel till frihet för varje människa. Arbetsrätten behöver bli flexiblare för att fler ska få sitt första jobb.

Sverige behöver en modern arbetsrätt. Dagens regelverk är anpassade efter en tid när normen var att en person arbetade på samma arbetsplats hela yrkeslivet. Så ser inte arbetslivet ut längre. Arbetsrätten behöver ha en balans mellan trygghet och flexibilitet. För oss innebär det att man ska känna sig trygg på jobbet – men också trygg med att det går att hitta ett nytt jobb vid behov.

Arbetsrätt som skyddar och skapar jobb

Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig.

Ska fler få friheten att ha en egen lön måste det finnas jobb också för den som saknar utbildning, erfarenhet och kontakter. Vi vill införa en ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. Vi kallar det för vad det är: ett inträdesjobb.

Inträdesjobbet ska leda den anställde vidare och göra det lättare att få ett vanligt jobb. I samband med införandet av inträdesjobb behöver dessutom rätten att provanställa stärkas. Liberalerna vill att möjligheten att anställa via provanställning utvidgas till ett år istället för sex månader. Då kommer företag våga ge fler chansen att visa vad de går för.

Fullskaliga konflikter mellan arbetsmarknadens parter resulterar ofta i stora kostnader för samhället och instabilitet på arbetsmarknaden. För att motverka detta vill vi att fredsplikt skall gälla där kollektivavtal finns. Det behöver finnas en proportionalitet mellan konfliktåtgärder och skada på samhällsviktiga funktioner, riktigt stora konflikter ska kunna lösas genom medling.

Ladda hem som PDF