Se alla

Lärarnas villkor

Oavsett skolsystemets utformning så är det lärarens undervisning i klassrummet som är avgörande. Därför vill Liberalerna stärka läraryrkets attraktivitet och status.

Liberalerna fortsätter att prioritera reformer för att öka läraryrkets attraktivitet, exempelvis genom statliga satsningar på personal som kan avlasta lärarna från administrativa sysslor samt resurser för en förlängning av Lärar­lyftet. Detta utöver tidigare reformer, som exempelvis införandet av karriärtjänster. Kombinationen av dessa åtgärder har givit upphov till en kraftig löneutveckling för Sveriges lärare, men mer behövs.

Allt börjar med en bra lärare

Lärarnas löner är viktigt, men inte allt. Ett attraktivt läraryrke kräver en stärkt arbetsmiljö. Liberalerna vill bland annat se åtgärder för att minska stöket i klassrummen till ett förstatligande av skolan, en reform av skolans styrning som även innebär att staten tar över ansvaret för finansieringen av kommunala och fristående skolor. På så sätt kan vi stärka skolors resurser långsiktigt, vilket inte minst vore viktigt i kommuner där de ekonomiska möjligheterna är begränsade.

Tilliten till professionen i skolan måste stärkas. Därför är det viktigt att läraren får använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känna sig jagad av elever och föräldrar som lägger sig i. Skollagen måste förtydligas så att det tydligt framgår att lärarna bestämmer över undervisningen.

Liberalerna vill införa ett års vidareutbildning i ämneskunskaper på universitet för alla lärare inom grundskolan och gymnasiet. Den ska avse legitimerade lärare och under utbildningen erhålls 80 procent av ordinarie lön, vilket motsvarar det som kallades ”tjänstledighet med B-avdrag”.

Lärarlegitimationen, som infördes under Alliansens regeringstid på Liberalernas initiativ, ska utvecklas. Den nuvarande utformningen är för generell. För att öka undervisningens kvalitet bör huvudprincipen vara att lärarna endast ska undervisa och sätta betyg i de ämnen de har legitimation i.

Ladda hem som PDF