Se alla
Porträtt av årsrik dam.

Hemtjänst

Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Därför ska alla som behöver hemtjänst själva få välja utförare, och få mer makt över innehållet.

Vård och hjälp i hemmet är viktigt för individens levnadsstandard, och utförare av hemtjänst måste hålla hög kvalitet i hela landet. Man ska kunna välja vilket företag som utför hemtjänsten och vilken typ av tjänster man behöver och vill ha, utan krånglig byråkrati. En lösning fungerar inte för alla. Det handlar om integritet, makten att själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att hjälpa i den privata vardagen.

Hemtjänst med ökad valfrihet för de årsrika

Hemtjänsten är idag kommunal och kvalitén ser väldigt olika ut beroende på var du bor i landet. Detta är ett problem. Vi vill att alla i landet ska vara garanterade grundläggande tjänster i hemtjänsten. Tjänster såsom att få komma ut i friska luften, ha tillgång till sociala aktiviteter och få mat lagad i hemmet.

RUT-tjänster kan ersätta eller komplettera många tjänster som hemtjänsten gör idag, såsom städhjälp och inköp. Vi vill att äldre ska ha ett högre RUT-avdrag så att fler har råd att använda detta.

Ny teknik skapar stora möjligheter, men vi är långsamma på att ta till oss dessa. Ett trygghetslarm med GPS kan innebära att en dement person kan fortsätta gå på sina långa ensamma promenader. Självrengörande toaletter är vanliga i till exempel Japan, detta kan vara ett välkommet tillskott för mångas personliga integritet. Vissa kan föredra kameraövervakning istället för nattpatrull. Självklart måste allt detta vara anpassat efter varje persons enskilda vilja.

Ladda hem som PDF