Se alla
Porträtt av årsrik dam.

Hemtjänst

Hemtjänst med ökad valfrihet för de årsrika

Vi är alla olika, även när vi är årsrika. Därför ska alla som behöver hemtjänst själva få välja utförare, och få mer makt över innehållet. Vård och hjälp i hemmet är något privat vilket gör att utförare av hemtjänst måste hålla hög kvalitet, oavsett vart i landet den ges.

Liberalerna vill:

  • RUT-tjänster ska i stor utsträckning ersätta hemtjänsten för den som inte behöver hjälp med omvårdnad
  • Den grundläggande kvalitén i den kommunala hemtjänsten bör garanteras
  • Utnyttja ny teknik för mer självständighet
  • Valfriheten måste ökas, en lösning fungerar inte för alla

Mer valfrihet

Alla människor är olika, även när vi blir årsrika. En lösning fungerar inte för alla. Därför måste vi ha många valmöjligheter i hemtjänsten. Man ska till exempel kunna välja vilket företag som skall utföra den hemtjänst man vill använda sig av. Man ska också lättare kunna välja vilken typ av tjänster man behöver och vill ha. Det handlar om integritet, makten att själv kunna bestämma vem som stiger över tröskeln för att hjälpa till med den privata vardagen. Den som inte behöver så mycket hjälp ska kunna få det utan krånglig byråkrati.

RUT – avlastning och hjälp för äldre

RUT-tjänster kan ersätta eller komplettera många tjänster som hemtjänsten gör idag, såsom städhjälp och inköp. Vi vill att äldre ska ha ett högre RUT-avdrag så att fler har råd att använda detta.

Hemtjänst av bra kvalité överallt

Hemtjänsten är idag kommunal och kvalitén ser väldigt olika ut beroende på var du bor i landet. Detta är ett problem. Vi vill att alla i landet ska vara garanterade grundläggande tjänster i hemtjänsten. Tjänster såsom att få komma ut i friska luften, ha tillgång till sociala aktiviteter och få mat lagad i hemmet.

Utnyttja den moderna tekniken.

Ny teknik skapar stora möjligheter, men vi är långsamma på att ta till oss dessa. Ett trygghetslarm med GPS kan innebära att en dement person kan fortsätta gå på sina långa ensamma promenader. Självrengörande toaletter är vanliga i till exempel Japan, detta kan vara ett välkommet tillskott för mångas personliga integritet. Vissa kan föredra kameraövervakning istället för nattpatrull. Självklart måste allt detta vara anpassat efter varje persons enskilda vilja.

 

Ladda hem som PDF