Se alla
Person löser korsord i soffan medan hen avnjuter ett glas Aperol Spritz

Svenska språket

Kunskaper i svenska handlar om frihet och självbestämmande. Att få ett jobb, klara skolan, kunna gå till läkaren själv eller att prata med barnens lärare – att ta del av det svenska samhället.

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Den kvinna som kan svenska ökar sina chanser att få jobb och egen lön istället för att isoleras i hemmet. Språket ökar friheten både i förhållande till samhället och sin partner. Vi vill att svenska språket ska gå som en röd tråd från första dagen i Sverige till medborgarskapet.

Svenska språket – biljetten in i samhället

Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges redan under asyltiden. Det behövs mer digitala verktyg för enklare språkinlärning. SFI-undervisningen måste individanpassas mer. En akademiker och en analfabet har helt olika förutsättningar att lära sig svenska. Dessutom måste det vara möjligt att plugga SFI på kvällar, helger och under sommaren för att kunna kombinera med föräldraledighet eller jobb.

Liberalerna vill införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. Alla barn, oavsett bakgrund, ska klara skolan. Fler nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända ökar barnens chanser att klara skolan och nyanlända kvinnors chanser att få jobb. Även föräldralediga ska lära sig svenska, vi vill se till att det finns svenska för föräldralediga, till exempel inom ramen för Öppna förskolan. Den som får försörjningsstöd ska läsa svenska, annars ska försörjningsstödet min ska.

För medborgarskap vill Liberalerna införa språkkrav. I de flesta västländer måste den som vill bli medborgare ha grundläggande kunskaper i landets språk. Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle ska alla kunna kommunicera med varandra.

Ladda hem som PDF

Läs mer