Se alla
Person löser korsord i soffan medan hen avnjuter ett glas Aperol Spritz

Svenska språket

Svenska språket är biljetten in till det svenska samhället

Kunskaper i svenska handlar om frihet och självbestämmande. Att få ett jobb, klara skolan, kunna gå till läkaren själv eller att kunna prata med barnens lärare. Att helt enkelt inkluderas i det svenska samhället och växa som människa.

Liberalerna vill:

  • Svenska från dag ett
  • Mer individanpassad och flexibel sfi (svenska för invandrare)
  • Tydligare krav på resultat och närvaro i sfi
  • Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn
  • Även föräldralediga ska lära sig svenska
  • Att delta i svenskundervisning ska vara en motprestation för att få försörjningsstöd
  • Språk- och samhällstest för medborgarskap

SPRÅK ÄR MAKT, FRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Och den kvinna som kan svenska ökar sina chanser att få jobb och egen lön istället för att isoleras i hemmet. Det ökar friheten både i förhållande till samhället och sin partner. Vi vill att svenska språket ska gå som en röd tråd från första dagen i Sverige till medborgarskapet.

SVENSKA FRÅN DAG ETT I SVERIGE

Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges redan under asyltiden. Det behövs mer av digitala verktyg för enklare språkinlärning.

MER INDIVIDANPASSAD OCH FLEXIBLARE SFI

Sfi-undervisningen måste individanpassas mer. En akademiker och en analfabet har helt olika förutsättningar att lära sig svenska. Dessutom måste det vara möjligt att plugga sfi på kvällar och helger och under sommaren för att kunna kombinera med till exempel föräldraledighet eller jobb.

MER OCH BÄTTRE SFI MED TYDLIGARE KRAV PÅ RESULTAT OCH NÄRVARO

Idag hoppar många av eller fastnar allt för länge i sfi-studier. Deltagandet måste öka men det räcker inte att bara sitta av tiden i klassrummet. Det är betydligt bättre att jobba eller praktisera och dagligen träna svenska än att sitta i skolbänken utan resultat. Den som är borta från sfi måste få sänkt ersättning och det behövs bättre uppföljning av närvaro.

OBLIGATORISK SPRÅKFÖRSKOLA FÖR BARN TILL NYANLÄNDA

Alla barn, oavsett bakgrund, ska klara skolan. Och fler nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända ökar barnens chanser att klara skolan och nyanlända kvinnors chanser att få jobb.

ÄVEN FÖRÄLDRALEDIGA SKA LÄRA SIG SVENSKA

Kommuner måste se till att det finns svenska för föräldralediga, till exempel inom ramen för Öppna förskolan. Den som får försörjningsstöd, även under föräldraledighet, ska läsa svenska annars minskar försörjningsstödet.

OBLIGATORISK MOTPRESTATION FÖR ATT FÅ FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Alla har ett ansvar att försörja sig själv och stå på egna ben. Den som får ekonomiskt stöd från samhället förväntas också lära sig svenska eller ta ett jobb i en annan kommun. Alla kommuner ska införa obligatorisk motprestation för att få försörjningsstöd.

SPRÅKKRAV FÖR MEDBORGARSKAP

I de flesta västländer måste den som vill bli medborgare ha grundläggande kunskaper i landets språk. Ett språkkrav stärker medborgarskapets status och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle ska alla kunna kommunicera med varandra.

Ladda hem som PDF