Se alla
Betong och graffiti vid öde plats i centrala Stockholm.

Hemlöshet

Hemlöshet bekämpas med ökat samarbete

Ingen ska behöva vara hemlös. Vi anser att alla människor har rätt till ett tryggt hem. Ett tryggt boende ger förutsättningarna för att kunna ta itu med de problem som orsakat hemlösheten.

Liberalerna vill:

  • Hemlöshet hänger oftast ihop med andra problem, och det behövs bättre samverkan för att hjälpa människor ur hemlöshet
  • Vi vill inte förbjuda hemlöshet eller tiggeri. Orsakerna till hemlöshet ska bekämpas, inte människorna
  • Att människor från andra EU-länder tigger i Sverige beror på fattigdom och diskriminering i hemländerna
  • Förbättra det förebyggande arbetet för att undvika vräkning, särskilt av barnfamiljer

HEMLÖSHET SKA SES UR ETT HELHETSPERSPEKTIV

Insatser mot hemlöshet måste bli bättre och samordnas. Bostaden hänger t ex ihop med sociala insatser för familjer i kris, personer med missbruksproblem, psykisk sjukdom, eller personer som fastnat i skuldfällan.

BOSTAD FÖRST

Ett sätt att stärka helhetstänkandet är metoden ”bostad först”. Den innebär att hemlösa personer med missbruksproblem erbjuds en egen permanent bostad, med tillgång till individuellt stöd. En trygg boendesituation gör det lättare att bearbeta andra problem som drogmissbruk eller psykisk ohälsa.

HEMLÖSA FRÅN ANDRA LÄNDER

Tiotusentals försöker hitta försörjning genom att resa till rikare länder och ta enklare jobb eller tigga. Ofta lever de som hemlösa. Detta måste mötas genom att bekämpa problemets orsaker – fattigdom och diskriminering. Många är romer från Rumänien, ett av de länder där romernas situation är som värst.

NÖDEN LINDRAS INTE FÖR ATT DEN INTE SYNS

Från en del håll kommer krav på att begränsa den fria rörligheten i EU och förbjuda tiggeri. Men Liberalerna säger nej till båda förslagen. De som redan har det svårt drabbas värst i länder som inte har en utbyggd välfärd, där diskrimineringen är utbredd och där de ekonomiska förutsättningarna inte är lika goda som i Sverige. Nöden för dessa människor lindras inte av att vi slipper se den.

Ladda hem som PDF