Se alla
Betong och graffiti vid öde plats i centrala Stockholm.

Hemlöshet

Ingen ska behöva vara hemlös. Vi anser att alla människor har rätt till ett tryggt hem. Ett tryggt boende ger förutsättningarna för att kunna ta itu med de problem som orsakat hemlösheten.

Insatser mot hemlöshet måste bli bättre och samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Bostaden hänger t ex ihop med sociala insatser för familjer i kris, personer med missbruksproblem, psykisk sjukdom, eller personer som fastnat i skuldfällan. Helhetsperspektivet måste även innefatta de hemlösa som tagit sig hit från andra länder, förbud är inte vägen fram för att åtgärda hemlöshet och extrem fattigdom.

Hemlöshet bekämpas med ökat samarbete

Ett tryggt hem ger en bättre framtid. Ofta ställs krav på drogfrihet innan hemlösa människor får hyra en bostad, men ett liv utan fast hem gör det betydligt svårare att bearbeta drogmissbruk eller psykisk ohälsa. Ett sätt att stärka helhetstänkandet är metoden ”bostad först”. Den innebär att hemlösa personer med missbruksproblem erbjuds en egen permanent bostad, med tillgång till individuellt stöd. En trygg boendesituation gör det lättare att bearbeta andra problem som drogmissbruk eller psykisk ohälsa.

Primärvården ska ha ett övergripande uppdrag att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete i sitt lokalområde mot hemlösa personer. Sveriges befolkning har fått allt bättre munhälsa, men det finns hål i den utvecklingen. Nationella tandvårdsprogram ska tas fram för riskgrupper, där hemlösa ingår.

Tiotusentals försöker hitta försörjning genom att resa till rikare länder och ta enklare jobb eller tigga. Ofta lever de som hemlösa. Detta måste mötas genom att bekämpa problemets orsaker – fattigdom och diskriminering.

Från en del håll kommer krav på att begränsa den fria rörligheten i EU och förbjuda tiggeri. Men Liberalerna säger nej till båda förslagen. De som redan har det svårt drabbas värst i länder som inte har en utbyggd välfärd, där diskrimineringen är utbredd och där de ekonomiska förutsättningarna inte är lika goda som i Sverige. Nöden för dessa människor lindras inte av att vi slipper se den.

Alla medlemsländer ansvarar för sina medborgare och vi kan inte acceptera ett Europa där diskrimineringen och fattigdomen är så stor att människor söker sig till rikare länder för att tigga. EU måste villkora och kontrollera att fortsatta stöd till länder som Rumänien och Bulgarien går till att förbättra situationen för dess medborgare, inklusive romer.

Ladda hem som PDF