Se alla

FN

Modernisering för ett trovärdigt och handlingskraftigt FN

I en orolig värld spelar Förenta Nationerna, FN, en viktig roll för hela världens fred och säkerhet. Men arbetet är inte effektivt och försvåras av motsättningar mellan demokratier och diktaturer. Vi vill att FN reformeras så att vi snabbt kan ingripa vid krig och mänskliga katastrofer. Världen behöver ett FN som är mer handlingskraftigt och trovärdigt.

Liberalerna vill:

  • Gör FN:s barnkonvention till svensk lag
  • Reformera FN – diktaturer ska inte kunna blockera insatser och åtgärder vid mänskliga tragedier och naturkatastrofer
  • Ge mellanstatliga regionala organisationer större möjlighet att förhindra folkmord då FN:s säkerhetsråd är lamslaget
  • Inför ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter
  • Vi vill stärka Internationella brottmålsdomstolens roll för att åtala i brott mot mänskliga rättigheter

FN:S BARNKONVENTION SKA BLI SVENSK LAG

Barn och ungdomar har rätt att respekteras som individer och i takt med åldern få ta ett ökande ansvar för sin egen tillvaro. Liberalerna har länge varit pådrivande för att barns och ungdomars rättigheter ska tydliggöras genom barnkonventionen blir svensk lag.

SVERIGE SKA VARA EN AKTIV MEDLEM

Förenta nationerna har en särställning som den viktigaste globala aktören för fred och säkerhet, konfliktlösning och internationell samverkan. Samarbete över gränserna är en viktig hörnsten för liberal utrikespolitik. Sverige har länge stöttat en fredlig konfliktlösning och fattigdomsbekämpning genom Förenta nationerna.

ETT HANDLINGSKRAFTIGT OCH TROVÄRDIGT FN

Förenta nationernas roll försvåras allvarligt av dålig effektivitet och motsättningar mellan demokratier och diktaturer. Vi tycker att FN-stadgan ska ändras och att det ska införas ett demokratikrav för medlemskap i Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter. Det är inte rimligt att länder vars uppgift är att granska mänskliga rättigheter själva bryter mot dem.

REFORMERA FÖRENTA NATIONERNA

FN:s säkerhetsråd måste reformeras. Förenta nationerna har inte kunnat agera vid mänskliga katastrofer som vid folkmorden på Balkan och i Rwanda. Säkerhetsrådet har inte kunnat ingripa tillräckligt tidigt och tydligt i Syrienkonflikten. Om inga förändringar görs, är risken stor att vissa länder fortsätter att sätta käppar i hjulen för FN:s arbete, i stället för att underlätta ett snabbt agerande.

Ladda hem som PDF