Se alla

FN

Den liberala kampen för alla människors frihet har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett globalt projekt. Förenta Nationerna, FN, är en viktig samarbetspartner i detta arbete.

I en orolig värld spelar Förenta Nationerna, FN, en viktig roll för hela världens fred och säkerhet. Men arbetet är inte effektivt och försvåras av motsättningar mellan demokratier och diktaturer. Vi vill att FN reformeras så att vi snabbt kan ingripa vid krig och mänskliga katastrofer. Världen behöver ett FN som är mer handlingskraftigt och trovärdig.

FN ska vara starkt i kampen för frihet

Förenta nationerna har en särställning som den viktigaste globala aktören för fred och säkerhet, konfliktlösning och internationell samverkan. Samarbete över gränserna är en viktig hörnsten för liberal utrikespolitik. Sverige har länge stöttat en fredlig konfliktlösning och fattigdomsbekämpning genom Förenta nationerna.

Förenta nationernas roll försvåras allvarligt av dålig effektivitet och motsättningar mellan demokratier och diktaturer. Vi tycker att FN-stadgan ska ändras och att det ska införas ett demokratikrav för medlemskap i Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter.

FN:s säkerhetsråd måste reformeras. Förenta nationerna har inte kunnat agera vid mänskliga katastrofer som vid folkmorden på Balkan och i Rwanda. Säkerhetsrådet har inte kunnat ingripa tillräckligt tidigt och tydligt i Syrienkonflikten. Vissa länder sätter käppar i hjulen för FN:s arbete, i stället för att underlätta ett snabbt agerande. Det är inte rimligt att Ryssland, ett land som invaderar andra länder och ignorerar krigets lagar, ska bromsa FN:s arbete. Diktaturer och andra skurkstater ska bekämpas, inte styra agendan.

Vi lever i en orolig omvärld, och Sverige är ett litet land. Därför är det så viktigt att vi driver tunga internationella organ framför oss, för att kunna få genomslag för de värden som är så viktiga för oss – demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter.

Ladda hem som PDF