Se alla
Man ritar matematiska tabeller på glastavla

Arbetskraftsinvandring

Sverige ska välkomna arbetskraftsinvandring

Arbetskraftinvandring – att människor kommer hit för att jobba är bra för vår ekonomi och vår gemensamma välfärd. Studenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet och söka jobb efter studierna. Krångliga regler och långa väntetider för att få arbetstillstånd måste bort.

Liberalerna vill:

  • Svenska företag måste enkelt kunna anställa nyckelkompetens från andra länder
  • Det behövs enklare regler och kortare väntetider för att få arbetstillstånd
  • Utvärdera hur möjligheten till så kallat spårbyte fungerar i praktiken
  • Mindre misstag ska inte tvinga människor som jobbar att lämna Sverige
  • Inför startup-visum
  • Utöka möjligheten att få längre arbetstillstånd
  • Utländska studenter ska kunna söka jobb under ett år efter avslutade studier

ARBETSKRAFTSINVANDRING – FÖR SVERIGES EKONOMI OCH FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT

I dag bor här i Sverige människor med rötter från världens alla hörn och här talas alla större språk. Det gör vårt land rikare och ger oss större möjligheter på en global marknad. Jakten på kompetens är idag global och svenska företag måste kunna anställa människor med nyckelkompetens från andra länder. Vi lever också allt längre och då behövs fler som kan jobba och bidra till vår gemensamma välfärd.

ENKLA REGLER OCH KORTA VÄNTETIDER

Det måste gå snabbt och vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder. Och det måste vara attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige. Därför måste ansvariga myndigheter se till att det gå snabbt och enkelt att hantera arbetskraftsinvandringen till Sverige på ett rättssäkert sätt.

UTVÄRDERA SÅ KALLADE SPÅRBYTEN

Det är viktigt att utvärdera hur möjligheten till så kallat spårbyte – alltså att en person som sökt asyl får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare, eller vice versa – fungerar i praktiken och analysera behovet av eventuella förändringar. Vi ser att det finns tecken på att systemet inte fungerar som det är tänkt, t ex när det gäller otillbörligt utnyttjande av arbetskraft.

STOPPA KOMPETENSUTVISNINGARNA

Människor som nu arbetar och gör rätt för sig ska inte utvisas på grund av stelbenta regler som att man tjänat någon hundralapp för lite. Vi driver på för att ändra lagen. Mindre misstag, av till exempel en tidigare arbetsgivare, ska inte leda till att människor tvingas lämna Sverige.

STARTUP-VISUM

Den utländske entreprenör som vill investera i och driva företag här måste enklare kunna göra det. Arbetskraftsinvandring måste vara en möjlig väg till Sverige också för entreprenörer. Vi vill kunna ge startup-visum, en mindre byråkratisk väg att etablera sig i Sverige, för exempelvis kodare och startup-företag.

UTÖKA MÖJLIGHETEN ATT FÅ LÄNGRE ARBETSTILLSTÅND

I dag är huvudregeln att ett tillfälligt arbetstillstånd beviljas i högst två plus två år. Därefter ska arbetstagaren ansöka om permanent uppehållstillstånd om denne vill fortsätta arbeta i Sverige. För att få permanent uppehållstillstånd krävs dock en tydlig anknytning till Sverige. Den tillfälliga tillståndstiden kan förlängas med ytterligare två år om det bedöms föreligga ”särskilda skäl”. Liberalerna anser att det finns skäl att se över längden på arbetstillstånden och förlänga arbetstillstånden med ytterligare två år till sammanlagt sex år.

FLER UTLÄNDSKA STUDENTER OCH FORSKARE

Sverige ska vara en kunskapsnation och då behöver vi också locka hit utländska studenter och forskare. Efter studierna måste studenter ges en chans att stanna här och söka jobb men då måste reglerna ändras. Vi vill att utländska studenter i princip per automatik ska få uppehållstillstånd i ett år, istället för dagens sex månader, efter avslutade studier för att kunna söka arbete här.

Ladda hem som PDF