Se alla
Man ritar matematiska tabeller på glastavla

Arbetskraftsinvandring

Att människor kommer till Sverige för att jobba är bra för vår ekonomi och välfärd. Studenter från hela världen ska kunna plugga i Sverige och kompetensutvisningarna stoppas.

Att människor kommer till Sverige för att jobba är bra för vår ekonomi, välfärd och stärker vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Svenska företag måste kunna anställa människor med nyckelkompetens från andra länder. Studenter från hela världen ska kunna plugga på svenska universitet och söka jobb efter studierna. Väntetiderna för arbetstillstånd ska minska och de s k kompetensutvisningarna stoppas.

Arbetskraftsinvandring är bra för Sverige

Arbetskraftinvandring är bra för Sveriges ekonomi och välfärd. Det måste vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Sverige. Det måste gå snabbt och enkelt att hantera arbetskraftsinvandringen till Sverige på ett rättssäkert sätt, också för entreprenörer genom ett startup-visum.

Det är viktigt att se över hur möjligheten till spårbyte – att en person som sökt asyl får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare, eller vice versa – fungerar i praktiken för att motverka otillbörligt utnyttjande av arbetskraft.

Människor som arbetar och gör rätt för sig ska inte utvisas på grund av stelbenta regler som att man tjänat någon hundralapp för lite. Lagen ska ändras och mindre misstag ska inte leda till att människor tvingas lämna Sverige.

I dag är huvudregeln att ett tillfälligt arbetstillstånd beviljas i högst två plus två år. Därefter ska arbetstagaren ansöka om permanent uppehållstillstånd. Vi anser att det kan finnas skäl att förlänga arbetstillstånden med ytterligare två år till sammanlagt sex år.

Sverige ska vara en kunskapsnation och då behöver vi utländska studenter och forskare. Efter studierna måste de ges en chans att stanna här och söka jobb. Vi vill att utländska studenter per automatik ska få uppehållstillstånd i ett år efter avslutade studier för att kunna söka arbete här.

 

Ladda hem som PDF