Se alla
Inzoomad bild på skattedeklaration med fokus på Kapitalsektionen

Skatter

Sverige behöver en ny skattereform

För att du ska kunna gå i skolan, få sjukvård och hjälp av polisen behöver vi betala skatt. För att bygga en stark välfärd behöver skattesystemet vara utformat så att det gynnar strävsamhet, flit, ambition och risktagande. Idag är det svenska skattesystemet utformat så att det motverkar det som bygger välstånd. Därför behöver Sverige en ny skattereform.

Liberalerna vill:

  • En ny genomgripande skattereform som gynnar strävsamhet, flit, ambition och risktagande
  • Förläng arbetslivet, stärk konkurrenskraften och förbättra företagares frihet och möjligheter
  • Öka rörligheten på bostadsmarknaden och trappa ner ränteavdragen
  • Grön skatteväxling med lägre skatt på arbete och högre miljöskatter
  • Sänkta skatter måste finansieras och alla måste få del av fördelarna med reformen

Låga skatter OCH ambitiösa välfärdssatsningar

På sikt vill vi som liberalt parti ha ett så lågt skattetryck som möjligt – i kombination med fortsatt stora ambitioner vad gäller kärnan i vår gemensamma välfärd. Det är fullt genomförbart om man skalar bort allt som Liberalerna tycker att staten ska låta bli att ägna sig åt.

En ny skattereform behövs

Det skattesystem vi har idag tar inte tillräcklig hänsyn till det internationella konkurrens- och omvandlingstryck som globaliseringen för med sig. Det måste bli billigare och enklare att anställa och vi måste öppna upp arbetsmarknaden även för dem med låg utbildning. Fastighetsbeskattningen behöver reformeras i riktning mot ökad rörlighet på bostadsmarknaden samtidigt som skattepolitiken måste bidra till att dämpa och stabilisera prisutvecklingen på bostäder. Klimatkrisen ökar behovet av att öka kostnaderna för utsläpp och miljöskadlig verksamhet, enligt principen förorenaren betalar. Sverige behöver därför en ny genomgripande skattereform. Huvudinriktningen ska vara att de skatter som håller jobben och sysselsättningen tillbaka tydligt sänks.

Sänkta skatter måste finansieras

Varken de offentliga finanserna eller hushållen ska behöva bära konsekvenserna av en alltför snabbt avvecklad högskattepolitik. Skattesänkningarna i en genomgripande skattereform behöver därför vara fullt ut finansierade. En relativt hög konsumtionsbeskattning var en central del i den senaste skattereformen, men sedan dess har flera sänkningar urholkat beskattningen av skattebasen. Höjda konsumtionsskatter kan därför vara en finansieringskälla i en samlad skattereform, antingen genom att de olika momsnivåerna justeras uppåt något, eller genom att momsen görs mer enhetlig. Det bör också finnas utrymme att höja miljöskatterna ytterligare, och se över dagens undantagsregler och bredda miljöskatterunderlaget, samtidigt som subventioner fasas ut. Några skattebaser som bör beskattas hårdare är till exempel miljöovänliga fordon och kemikalier.

Alla måste bidra – och få del av fördelarna

Det är avgörande för legitimiteten i en samlad skattereform att alla både bidrar till finansieringen och får del av fördelarna, så att skillnaden i beskattning mellan till exempel löntagare och pensionärer inte ökar. Om konsumtionsskatterna höjs kan det vara rimligt att på andra sätt förbättra ekonomin för de som måste konsumera mycket basvaror, exempelvis genom skattereduktioner för barnfamiljer och höjda bostadstillägg för pensionärer.

Ladda hem som PDF