Se alla
Unga fotbollsspelare från vyn av fotbollsmål.

Idrott

Alla ska kunna motionera och idrotta. Det ska gälla oavsett var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Därför behöver den ideella idrottsrörelsen stabil statsfinansiering.

Liberalerna vill ha en självständig idrottsrörelse med demokratiska värderingar som ger alla möjligheter till positiva upplevelser av idrott. Engagemanget och sammanhållningen inom idrottsrörelsen betyder mycket för samhället. Eftersom idrotten är en folkrörelse ska de egna medlemmarna bestämma och ta ansvar. Politikens uppgift är att skapa så goda förutsättningar för idrottsrörelsen som möjligt.

Försvara idrottens egenvärde

Liberalerna menar att det är viktigt att framhålla idrottens egenvärde. De flesta deltar i idrottslivet för att de vill idrotta, inte för att de vill skapa mervärden i form av förbättrad folkhälsa, minskad segregation eller stärkt tilltro till samhällsinstitutioner. Det är en aspekt som Liberalerna menar bör få en större plats inom idrottspolitiken, inte minst då idrottens egenvärde inte alltid värderas högt av externa finansiärer.

Att framhäva idrottens egenvärde betyder inte att mervärdet går förlorat – tvärtom! Liberalerna menar att idrotten har ett egenvärde i sig, och det ger upphov till flera mervärden för både individer som för samhället.

På lokal nivå utgör ofta idrottsföreningen en viktig källa till gemenskap, sammanhållning och ibland service, inte minst i glesbefolkade delar av landsbygden där både staten och andra aktörer ofta lyser med sin frånvaro. Det är därför betydelsefullt att så väl samhället som staten bidrar till att idrottsrörelsen får goda villkor och förutsättningar att växa.

Idrott, lek och rörelse är viktigt för alla, inte bara för dem som vill och kan elitsatsa. Idrottsrörelsen bör erbjuda verksamhet också för dem som inte vill tävla. Det är även viktigt att idrottsarenorna i Sverige anpassas för personer med funktionsnedsättningar så att alla kan vara en del av idrotten – både som aktiva och som publik.

Ladda hem som PDF