Se alla
Unga fotbollsspelare från vyn av fotbollsmål.

Idrott

Mer motion och idrott gör oss friskare

Alla ska kunna motionera och idrotta, för att ha roligt och må bra. Det ska gälla oavsett var du kommer ifrån eller hur mycket pengar du har. Den ideella idrottsrörelsen betyder väldigt mycket för samhället och behöver bra och stabil finansiering från staten.

Liberalerna vill:

  • Vi vill stärka det fria och ideella föreningslivet i Sverige
  • Idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning – för både publik och idrottare
  • Öka antalet idrottstimmar i grundskolan med 100 timmar
  • Det ska vara goda villkor för sponsring av idrott
  • Arbetet för jämställdhet måste finnas med i all idrottsverksamhet

FRI OCH SJÄLVSTÄNDIG IDROTTSRÖRELSE

Alla ska kunna motionera och idrotta utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill ha en fri och självständig idrottsrörelse med demokratiska värderingar som ger alla möjligheter till positiva upplevelser av idrott. Engagemanget och sammanhållningen inom idrottsrörelsen betyder mycket för samhället. Eftersom idrotten är en folkrörelse ska de egna medlemmarna bestämma och ta ansvar för sina beslut.

MER IDROTT I SKOLAN

Vi äter sämre och rör oss mindre och livsstilssjukdomarna ökar. Det är mycket oroande både ur ett folkhälsoperspektiv och för den enskilde individen. Vi måste kraftsamla för att ge alla möjligheter att röra på sig och idrotta, oavsett bakgrund eller hur mycket pengar man har. Elever som idrottar presterar också generellt bättre i teoretiska ämnen än de som inte motionerar. Fler idrottstimmar i skolan är en bra början.

FLER SKA KUNNA IDROTTA

Idrott, lek och rörelse är viktigt för alla, inte bara för dem som vill och kan elitsatsa. Idrottsrörelsen bör erbjuda verksamhet också för dem som inte vill tävla. Det är även viktigt att idrottsarenorna i Sverige anpassas för personer med funktionsnedsättningar så att alla kan vara en del av idrotten – både som publik och som aktiva.

Ladda hem som PDF