Se alla

Lärlingar

Lärlingsutbildning för hantverksyrken

Hantverksyrken lär man sig bättre på en arbetsplats än i skolan. Gymnasieutbildning till hantverksyrken ska därför ske som lärlingsutbildning. Ungdomar som vill lära sig ett hantverk ska kunna jobba som lärlingar och gå bredvid någon som redan kan yrket bra.

Liberalerna vill:

  • Fler gymnasieutbildningar till hantverksyrken ska ske i form av lärlingar
  • Utbildningen ska förläggas på hantverksföretag
  • Alla lärlingsutbildningar ska avslutas med ett gesällprov

LÄRLINGSPLATSER GER UNGA EN BÄTTRE VÄG IN I YRKESLIVET

När eleverna är klara med gymnasieutbildningen på ett yrkesprogram har de oftast ingen arbetslivserfarenhet. De vet för lite om hur det fungerar på en arbetsplats, ingen arbetsgivare kan intyga deras kompetens och kunskaperna de fått med sig från skolan är redan omoderna. Med en lärlingsutbildning kommer fler unga tidigt i kontakt med yrkeslivet. Flera länder som har en låg ungdomsarbetslöshet har ett väl utbyggt lärlingssystem.

MED LÄRLINGSUTBILDNING BEHÖVS INGA SKOLVERKSTÄDER

Lärlingsutbildning ska vara ett alternativ till gymnasieskolans yrkesprogram för hantverksyrken där undervisningen i huvudsak är förlagd ute på företagen. Det är fel att verkstäder, frisersalonger och restauranger byggs upp i undervisningssyfte i skolans regi när eleverna istället kan öva ute på företagen.

LÄRLINGARNA BÖR BLI FLER

Lärlingsutbildningen för hantverksyrken infördes av alliansregeringen som en del av gymnasieskolan yrkesutbildning. Den som vill utbilda sig som lärling kan idag göra det och då är minst halva tiden av utbildningen förlagd på en arbetsplats. Antalet lärlingar har ökat varje år sedan lärlingssystemet infördes . I dag finns det runt 10 000 lärlingar i gymnasieskolan, men vi vill att det ska bli fler.

LÄRLINGSERSÄTTNINGEN MÅSTE LÖSAS

Arbetsplatser som tar emot en lärling får ersättning för handledning, medan lärlingen får förhöjt studiebidrag och ersättning för resor och måltider. Liberalerna vill öka lärlingsutbildningens attraktionskraft och ser därför lärlingsersättningen som en viktig del i detta. Dessvärre finns det ännu inget avtal mellan arbetsmarknadens parter om hur stor ersättningen till lärlingarna ska vara. För att lärlingssystemet ska bli framgångsrikt är det viktigt att frågan om ersättning löses.

ÖKA STÖDET TILL LÄRLINGSUTBILDNINGEN

Regeringen har minskat statsbidraget till lärlingsutbildningen. Liberalerna vill istället öka intresset för lärlingsutbildningen och ser därför en höjd ersättning som en viktig del i detta.

LÄRLINGAR SKA KUNNA ANSTÄLLAS

Liberalerna vill att lärlingar ska kunna anställas av sin arbetsgivare under utbildningstiden. En särskild anställningsform, gymnasial lärlingsanställning, som kan användas av arbetsgivare som utbildar en lärling bör inrättas.

INFÖR BRANSCHLÄRLINGAR

Liberalerna vill se ett system med branschlärlingar. Det innebär att arbetsgivare och branscher tar ett större ansvar för utbildningen, t.ex. att genom att lärlingen antas av företag eller branscher direkt istället för via en skola. Det innebär att i stort sett hela utbildningen utöver de teoretiska ämnena är arbetsplatsförlagd.

Ladda hem som PDF