Se alla
Humla pollinerar.

Biobränslen

Biobränslen dominerade länge fullständigt vår energianvändning. Nu är de tillbaka och ersätter oljan. För att de ska räcka måste vi börja använda dem smartare.

Biobränslen som produceras hållbart har stor potential att ersätta fossila bränslen. En stor del av industrins, transportsektorns och fjärrvärmens användning av fossila bränslen är redan utbytt mot biobränslen. Framåt behöver vi börja frigöra biobränslen till användning där det är ont om alternativ – flyg, sjöfart, jordbruksmaskiner och tunga transporter långt från de stora vägarna.

Biobränslen

En dryg fjärdedel av Sveriges energiförsörjning utgörs idag av biobränslen. Andelen har ökat stadigt över tid på oljans bekostnad. Samtidigt har skogen fortsatt växa och binder allt mer kol.

Det finns möjlighet att öka produktionen av biobränslen från skogsråvara men också från jordbrukets restprodukter. Det mesta av biomassan eldas idag i pappersbruken och i fjärrvärmeverken. Ganska lite blir drivmedel. Reduktionsplikten kräver att biobränslen blandas in i bensin och diesel för att minska utsläppen. Men trots våra goda förutsättningar har vi en mycket blygsam produktion i landet. Det måste ändras. Det är inte rimligt att Sverige importerar biobränslen.

Biogasproduktionen behöver öka. När gödsel blir till biogas minskar klimatgasutsläppen kraftigt. När biogasen sedan ersätter fossila bränslen uppstår ytterligare klimatnytta. Mycket mer biogas borde produceras i Sverige. Det behövs också en konkret plan för att fasa ut den fossila gasen och gasolen.

Behovet av biobränslen är långt större än vad som går att producera hållbart. Biomassan måste därför användas smartare. Biobränslen ska inte användas där det finns bra alternativ, till exempel genom elektrifiering. Istället ska de användas där de verkligen behövs och där värdet av dem är som störst – till flyget, sjöfarten, jordbruksmaskiner och tunga transporter långt från de stora vägarna.

Ladda hem som PDF