Se alla
Fräknig, blåögd person i fokus.

Människohandel

Människohandel är vår tids slaveri

Över hela världen köps och säljs kvinnor, män och barn av skrupelfria brottslingar. Att bekämpa fattigdom och förtryck i världen gör att människohandeln får mindre spelrum. Vi vill också stärka polisens möjligheter att jobba över gränserna.

Liberalerna vill:

  • Ha ett tydligt barnperspektiv i allt arbete mot människohandel
  • Stärk det internationella samarbetet genom ett europeiskt FBI
  • Hjälp till fattiga och krigsdrabbade länder bidrar att minska grogrunden för människohandel
  • Offer för människohandel ska lättare kunna stanna i EU om de samarbetar med polisen

Miljoner drabbas

Människohandel är vår tids slavhandel. Varje år utsätts miljoner kvinnor, män, flickor och pojkar för människohandel som leder in i tvångsarbete, prostitution, tiggeri och även rent slaveri. Handeln finns i hela världen, och de människor som drabbas i Sverige är oftast offer för internationella nätverk. Därför måste internationellt samarbete också vara en del av lösningen.

Ökat europeiskt samarbete

Europas polis- och åklagarmyndigheter måste samarbeta mer mot gränsöverskridande brottslighet. Vi vill ha ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet som kan jobba på riktigt med att samordna brottsutredningar. Men vi vill också ge polisen och tullen vassare och kraftfullare verktyg för att gripa in mot de organiserade ligor som ofta ligger bakom människohandeln.

Tydligt barnperspektiv

Det är mycket viktigt att barnperspektivet alltid finns närvarande i arbetet mot människohandel. Det behöver finnas god kunskap kring exploatering av barn i hela rättskedjan, från poliser och åklagare till domstolsväsendet. Även inom till exempel socialtjänsten behövs mer kunskap.

Förbättra villkoren

Att bekämpa fattigdom och förtryck i andra länder förebygger också människohandel. Den som har trygga villkor och mat på bordet blir inte lika lätt ett offer. Det är också viktigt att hjälpa offren att våga berätta. EU har antagit gemensamma regler om att den som smugglats in i EU får lov att stanna i minst sex månader om han eller hon samarbetar med polisen för att motverka fortsatt människohandel. Att rätten att stanna har begränsats till sex månader gör dock att många offer inte anser det värt risken att berätta. För att fler ska våga berätta och brottsligheten därmed bekämpas, bör offrens möjlighet att få uppehållstillstånd i EU stärkas.

Ladda hem som PDF