Se alla
Fräknig, blåögd person i fokus.

Människohandel

Människohandel är vår tids slaveri. Kampen mot människohandel visar hur viktigt det är att stärka Europas samarbete mot brott.

Över hela världen köps och säljs kvinnor, män och barn av kriminella utan samvete. För att bekämpa denna grova brottslighet vill vi stärka Europas samarbete mot brott. Arbetet mot fattigdom och förtryck i världen bidrar långsiktigt till att minska utrymmet för människohandeln.

EU behöver en starkare brottsbekämpning

Varje år utsätts miljoner kvinnor, män, flickor och pojkar för människohandel som leder in i tvångsarbete, prostitution, tiggeri och även rent slaveri. De människor som drabbas i Sverige är oftast offer för internationella nätverk som agerar i hela Europa. Det visar hur viktigt det är att stärka EU:s brottsbekämpande samarbete. Även globalt behöver samarbetet utvecklas.

Europas polis- och åklagarmyndigheter måste byggas ut. Vi vill ha ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet som kan jobba på riktigt med att samordna utredningar av människohandel. Men vi vill också ge polisen och tullen vassare och kraftfullare verktyg för att gripa in mot de organiserade ligor som ofta ligger bakom människohandeln.

Det är mycket viktigt att barnperspektivet alltid finns närvarande i arbetet mot människohandel. Det behöver finnas god kunskap kring exploatering av barn i hela rättskedjan, från poliser och åklagare till domstolsväsendet. Även inom till exempel socialtjänsten behövs mer kunskap.

För att få bort människohandeln måste vi också arbeta mot den fattigdom och nöd som gör att människor fastnar i exploatering. Den som har trygga villkor och mat på bordet blir inte lika lätt ett offer. För att fler offer ska våga berätta vill vi också göra det lättare att få tidsbegränsade uppehållstillstånd i EU för att vittna i brottsutredningar.

Ladda hem som PDF