Se alla

Forskning

Långsiktiga och konkurrenskraftiga villkor för forskningen

Om Sverige ska vara en kunskapsnation också i framtiden måste vi satsa på långsiktiga och bra villkor för forskarna. Tydligare karriärvägar och möjlighet att bygga upp egen forskning är några satsningar för bättre resultat.

Liberalerna vill:

  • Liberalerna vill se större satsningar på forskning
  • Våga satsa på de bästa forskarna och den bästa forskningen
  • Skapa bättre villkor och tydligare karriärvägar för yngre forskare
  • Inför rätt till prövning för tillsvidareanställning efter en meriteringsanställning
  • Resursfördelning enligt tydliga kvalitetsindikatorer

BRA OCH LÅNGSIKTIGA VILLKOR GYNNAR FORSKNINGEN

Det behövs konkurrenskraftiga och långsiktiga villkor för att Sverige ska vara en framgångsrik kunskapsnation. Det ger utrymme till forskning som inte bara handlar om kortsiktiga resultat, utan som också kan ta risker och ifrågasätta invanda frågeställningar. Liberalerna har under lång tid drivit på för höjda årliga anslag till forskning – och vi kommer fortsätta med det.

SATSA PÅ KVALITET

Resurstilldelningen till forskningen är ett viktigt styrinstrument. För att premiera vetenskaplig kvalitet har Liberalerna medverkat till att införa en modell där 20 procent av nya resurser omfördelades mellan lärosätena baserat på externa anslag för forskning samt publiceringar och citeringar. Detta bör utvecklas ytterligare.

BRA BREDD, MEN TRUBBIG SPETS

Den mest kvalificerade forskningen måste prioriteras. Alla lärosäten, både mindre högskolor och större universitet, ska konkurrera om resurser efter kvaliteten på forskningen. Svensk forskning har bra bredd, men spetsen är för trubbig. Vi måste försöka sålla fram en ännu mer framgångsrik svensk forskarelit och attrahera utländska forskare.

BÄTTRE VILLKOR FÖR FORSKARE

Ska vi locka de skarpaste studenterna till en forskarkarriär och få dem att vilja stanna där måste de ha bra villkor. Vi har till exempel begränsat rätten att använda utbildningsbidragen som ofta är ofördelaktiga. Vi har också ändrat reglerna så att statliga universitet och högskolor måste ha försäkring för sjukdom och föräldraledighet för stipendiefinansierade doktorander. Osäkra arbetsvillkor utgör en stor risk för att framstående forskare lämnar den akademiska banan för en annan karriär.

SATSA PÅ DE YNGRE

Sverige saknar ett sammanhållet system för meritering av unga forskare tidigt i karriären. Liberalerna vill därför att högskoleförordningen ska ses över med målsättningen att ge alla meriteringsanställningar rätt till prövning för tillsvidareanställning. Rätten till prövning bör ske mot i förväg uppställda krav. Meritering ska kunna förtjänas vetenskapligt och pedagogiskt. Även mobilitet bör vara meriterande. Liberalerna anser att ett enhetligt system för meriteringsanställningar vid svenska lärosäten bör övervägas.

Ladda hem som PDF