Se alla

Forskning

Forskning är avgörande för kunskapsnationen Sveriges utveckling. Liberalerna vill förbättra forskningens förutsättningar genom att prioritera kvalitet och långsiktighet.

Om Sverige ska vara en kunskapsnation också i framtiden måste vi satsa på långsiktiga och bra villkor för forskarna. Tydligare karriärvägar och möjlighet att bygga upp egen forskning är några satsningar för bättre resultat. Liberalerna menar att Sverige förtjänar en politik som vågar satsa på de bästa forskarna och den bästa forskningen.

Sverige behöver ett liberalt bildningslyft

Sverige har en relativt välutbildad befolkning, högteknologisk industri och ett högre utbildningsväsende som är utbyggt och lättillgängligt. Det är resultatet av vår svenska tradition att satsa på både bildning och god utbildning. Ett välfungerande skolväsende i kombination med en högre utbildning som präglas av kvalitet är avgörande för att både bibehålla och på sikt även stärka Sveriges position i den internationella konkurrensen.

Vi menar även att det finns ett värde och syfte i högre utbildning som inte alltid går att mäta i pengar eller anställningsbarhet. Betydelsen och erkännandet av det egenvärde bildning består av behöver få en större plats i så väl högskolan som i samhället.

Liberalerna vill införa ett nytt mål som ska vara övergripande och vägledande för högre utbildning i Sverige. Målet lyder som följer: ”Sverige ska vara en framstående kunskapsnation, där högre utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och effektivitet samt bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.”

Högre utbildning behöver bli mer tillgänglig. Det gäller inte minst för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning Åtgärder som vidtas för att öka tillgängligheten ska naturligtvis ske med kvaliteten i centrum.

Ladda hem som PDF