Se alla
Röda sällskapsspels figurer i klunga med en ensam mörk spelbjäs.

Rasism

All form av rasism, främlingsfientlighet och intolerans ska bekämpas

Rasism och intolerans hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Liberaler bekämpar all form av intolerans. Varje människa är unik och ska inte klumpas ihop och definieras utifrån sitt ursprung. En människas bakgrund ska inte få avgöra hens framtid.

Liberalerna vill:

  • Bekämpa alla former av rasism, främlingsfientlighet och intolerans
  • Stärk polisens hatbrottsarbete
  • Religiösa och kulturella institutioner måste få samhällets skydd
  • Skolans arbete mot olika former av intolerans måste stärkas
  • Rasistiska och andra främlingsfientliga brott ska oftare leda till utvisning

SVERIGE SKA VARA ETT ÖPPET OCH TOLERANT LAND

Att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och intolerans är självklart för oss liberaler. Det är ett hot mot vårt demokratiska samhälle. Vi ser alla människor som unika individer som inte kan definieras utifrån sin bakgrund. Ingen ska hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. En människas bakgrund ska helt enkelt inte få avgöra hennes framtid. Idag växer främlingsfientliga partier i Europa. I Sverige demonstrerar nazister på gator och torg. Judar, muslimer, romer med flera utsätts för öppet hat liksom för diskriminering och intolerans. Detta måste bekämpas.

ANTISEMITISM, ANTIZIGANISM, ISLAMOFOBI OCH AFROFOBI

Kampen och arbetet mot rasism och intolerans får aldrig upphöra. Judar utsätts för hot och hat på gator och torg, och synagogor och andra judiska institutioner hotas. Romer har i historien utsatts för övergrepp och utsätts också i dag för diskriminering och intolerans. Muslimska kvinnor attackeras för att de bär slöja och moskéer attackeras. Människor med afrikanskt ursprung utsätts för hatbrott och hotas. Som liberaler tar vi strid mot alla former av rasism och intolerans.

HATBROTT MÅSTE BEKÄMPAS

Polisens hatbrottsarbete måste ges särskild prioritet. Religiösa och kulturella institutioner som är utsatta måste ha samhällets skydd. Liberalerna har till exempel sett till att staten ger ekonomiskt stöd till säkerhetsarrangemang vid utsatta församlingar.

SKOLANS ANSVAR

Skolan är inte värdeneutral, utan ska stå för alla människors lika värde. Skolan har en viktig roll i att förebygga antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi men även homofobi och andra former av intolerans. Skolan ska vara en frizon från fördomar och hat.

UTVISNING

Personer utan svenskt medborgarskap som begår allvarliga brott kan i vissa fall dömas till utvisning efter avtjänat straff. Vi vill att reglerna för utvisning på grund av brott ska skärpas Rasistiska och andra främlingsfientliga brott är, liksom t.ex. hedersrelaterade brott, en typ av brottslighet som signalerar hot även mot andra i samma situation. Det gör att utvisning oftare bör vara aktuellt.

STÖD TILL ORGANISTIONER

Många organisationer arbetar aktivt för att bekämpa olika former av intolerans. De bidrar till att öka kunskapen generellt i samhället om rasism och intolerans men också om att aktivt stå upp för enskilda människor när det utsätts för hot och hat. Det viktiga arbetet behöver stöd – men inget stöd ska gå till odemokratiska organisationer som motverkar jämställdhet och demokrati.

Ladda hem som PDF