Se alla
Röda sällskapsspels figurer i klunga med en ensam mörk spelbjäs.

Rasism

Rasism och intolerans hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle. Varje människa är unik och ingen ska klumpas ihop utifrån sitt ursprung.

För oss liberaler är varje människa en unik individ som inte kan definieras utifrån sin bakgrund. Ingen ska hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. Därför måste alla former av rasism och främlingsfientlighet bekämpas med kraft. Sverige ska vara ett öppet och tolerant land.

Bekämpa all slags rasism och främlingsfientlighet

Kampen och arbetet mot rasism och intolerans får aldrig upphöra. Judar utsätts för angrepp, och synagogor och andra judiska institutioner hotas. Romer är måltavlor för diskriminering och intolerans. Moskéer attackeras och muslimer utsätts för fördomar. Människor med afrikanskt ursprung utsätts för hatbrott och hotas. Ingen form av rasism och intolerans kan någonsin accepteras.

Skolan är inte värdeneutral, utan ska stå för alla människors lika värde. Skolan har en viktig roll i att förebygga antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi men även homofobi och andra former av intolerans. Skolan ska vara en frizon från fördomar och hat.

Polisens hatbrottsarbete måste ges särskild prioritet, och religiösa och kulturella institutioner som är utsatta måste ha samhällets skydd. Liberalerna har sett till att staten ger ekonomiskt stöd till säkerhetsarrangemang vid utsatta församlingar.

Många organisationer arbetar aktivt för att bekämpa olika former av intolerans. Det viktiga arbetet behöver stöd. Inget stöd ska gå till odemokratiska organisationer som stryker rasismen medhårs.

Ladda hem som PDF