Se alla
Integration

Integration

Varje människa ska ha en ärlig chans att komma in i vårt samhälle. Vi ska ha en integrationspolitik som skapar möjligheter och ställer krav.

Vi accepterar inte det utanförskap som finns i Sverige. Nya svenskar hamnar i trångbodda förorter präglade av kriminalitet och låga skolresultat.  Mångas frihet och möjligheter är begränsade eftersom de saknar jobb och har bristande språkkunskaper. Vårt mål är tydligt, Sverige ska inte ha några utsatta områden 2030.

Det behövs ett förortslyft

Invandringen har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandring bli mer än att resa över gränsen. Alla människor som kommit till vårt land måste få chans att komma in i samhället. Därför har vi en plan för att bryta utanförskapet.

Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Idag hamnar många nya svenskar i bidragsberoende och vi går miste om deras potential. Vi vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler.

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån och därför måste parallellsamhällen motverkas. I vissa förorter dominerar andra normer och regler än våra demokratiskt beslutade. Det ska motas tillbaka. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom mer kunskap men också strängare straff. Liberalerna föreslår att en ny lag införs som helt förhindrar religiösa friskolor från att bedriva undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet. Vi vill även att befintliga religiösa friskolor ska avvecklas skyndsamt under ordnade former under nästa mandatperiod. Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

Vi ska inte vara ett tudelat land med en del av befolkningen som lever med färre livschanser. Sverige ska vara möjligheternas land.

Ladda hem som PDF

Läs mer

29 april 2022

Sverige står inför en brytpunkt

De våldsamma upploppen i svenska städer visar att Sverige står inför en brytpunkt. Antingen vänder vi utvecklingen i våra utsatta områden eller så vänjer…