Se alla
Anteckningsblock, dokument och mappar staplade på hög.

Regelförenklingar

Mindre byråkrati och krångel för företagare. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag. När företagen växer skapas jobb och intäkterna till välfärden ökar.

Onödig byråkrati ska inte stå i vägen för drömmarna om ett eget företag. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

Minska krånglet – färre regler för företagare

Onödig byråkrati får aldrig bli ett hinder. Det ska bli enklare att starta och driva företag. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Det betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter som finansierar den gemensamma välfärden.

Regelförenklingar behöver komma på plats snabbare och företagare ska ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte rapportera samma sak till flera. Alla statliga myndigheter ska ha i uppdrag att gynna företagandet, alla nya regler ska granskas ur ett företagarperspektiv och Sverige ska inte överimplementera EU-direktiv i onödan. Generationsväxlingar i företag ska underlättas genom att de s.k. 3:12-reglerna reformeras.

Delningsekonomin ska bejakas där tjänster utvecklas som gör att befintliga resurser utnyttjas effektivt. Delningstjänster som Airbnb och Uber utmanar existerande affärsmodeller och ska uppmuntras. Röj undan de nuvarande hindren i skattelagstiftningen som försvårar delningsekonomin.

Alltför tröga och byråkratiska tillståndsprocesser hos myndigheterna hindrar och försvårar företagens utveckling och expansion av den egna verksamheten inom företaget. Vi vill se stora generella förändringar av tillståndsgivningen och införa enklare regler för att snabba på processerna. Myndigheternas uppgift måste vara att företagarna inte ska behöva vänta på besked p g a alltför långsam handläggning.

Ladda hem som PDF