Se alla
Europeiska flaggor framför EU kommissionen i Bryssel.

Europeiska unionen

Liberalerna är Sveriges europavänligaste parti. EU har stärkt demokratin i Europa. Vi vill fördjupa och utöka EU-samarbetet. Vi har en långsiktig vision om ett federalt Europa.

Liberaler säger JA till Europa när andra tvekar, klagar eller vill backa ur. För oss liberaler är det en självklarhet att vara öppen mot omvärlden, att värna handel, fred och rörlighet och när det kommer till att skapa dessa friheter är EU mycket framgångsrikt. Tack vare EU har demokratin i Europa stärkts. Vi vill fördjupa och utöka EU-samarbetet. Vi har en långsiktig vision om ett federalt Europa.

Europa behöver mer och bättre samarbete

Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. Dessutom blir vårt hörn av världen fredligare och tryggare. Liberalerna arbetar aktivt för att genomföra en stark liberal politik inom unionen och gentemot omvärlden.

Idag löser vi konflikter vid förhandlingsborden – inte på slagfälten. Genom EU har demokratin i Europa stärkts och den välståndsutveckling som skett efter Berlinmurens fall och de kommunistiska diktaturerna saknar motstycke. EU ska aktivt stötta de länder som ansöker om medlemskap, såsom Ukraina, Moldavien och Georgien.

Klimatet är vår tids största globala hot mot människors frihet. Miljöförstöringen stannar inte vid nationsgränserna och därför är internationellt samarbete avgörande. EU ska vara världens bästa klimatorganisation och gå i täten för att ställa om från fossilberoende till hållbarhet. Inom EU ska de klimatskadliga utsläppen helt upphöra och jordbruket ställa om för att klara klimatförändringarna.

Sverige står utanför eurozonen. För en god framtida handel, en stark svensk ekonomi och ett gott investeringsklimat vill vi införa euron som valuta i Sverige.

Vi vill att Sverige utökar sitt arbete inom EU för att bekämpa yttre hot, internationell brottslighet och terrorism genom att införa ett europeiskt FBI med operativa befogenheter, ett gemensamt EU-försvar och en gemensam gränspolis för bevakning av EU:s yttre gränser.

Ladda hem som PDF
  • Liberala Europa

    I EU-parlamentet samarbetar vi i den liberala partigruppen Alde, Alliance of Liberals and Democrats of Europe.

    Mer om ALDEALDEs manifest