Se alla

Abort

Varje kvinna har rätt att bestämma över sin kropp

Det är kvinnan själv som ska bestämma om hon vill göra abort. Den svenska abortlagen, som tillkom efter långvarigt arbete där Liberalerna var starkt pådrivande, vilar på denna princip. Liberalerna vill därför behålla dagens abortlagstiftning. Bra sex- och samlevnadsundervisning, tillgängliga preventivmedel och ungdomsmottagningar är viktigt för att undvika oönskade graviditeter.

Liberalerna vill:

  • Behåll dagens abortlagstiftning
  • Minska oönskade graviditeter genom bra sex- och samlevnadsundervisning
  • Alla ska erbjudas kuratorssamtal både före och efter abort
  • Nej till vårdvägran
  • Internationell rätt till abort

RÄTTEN TILL ABORT

Varje kvinna har rätt till sin egen kropp. Vi tycker att varje EU-land ska bestämma själva om sin abortlagstiftning, men att EU ska verka för rätten till fri abort. EU-medborgare som inte får göra abort i sitt hemland ska ha rätt att göra det i ett annat EU-land.

NEJ TILL VÅRDVÄGRAN

Abortmotståndare kämpar för att vårdpersonal ska ges rätt att vägra att utföra aborter. De kallar det samvetsklausul. Vi kallar det vårdvägran, och det säger Liberalerna bestämt nej till. Den som söker hälso- och sjukvård ska alltid vara säker på att få det utan sådana begränsningar. Patienten ska bli behandlad av personal som är utbildad och kompetent att sköta uppgiften.

INTERNATIONELLT ARBETE FÖR RÄTTEN TILL ABORT

Motståndet mot kvinnors rätt till abort är mycket stort i stora delar av världen. Även om det finns en positiv utveckling i vissa länder rullas utvecklingen tillbaka i andra. Sverige ska i internationella sammanhang vara pådrivande för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. Även om det i dag inte är inom räckhåll bör målet på lång sikt vara att rätten till abort erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

Ladda hem som PDF