Se alla
Sjukvård kvinna

Abort

Det ska aldrig vara någon annan än kvinnan själv som bestämmer om hon vill göra abort. Aborträtten är bra, ska behållas och ges grundlagsskydd.

Det är kvinnan själv som ska bestämma om hon vill göra abort. Den svenska abortlagen, för vars tillkomst Liberalerna var starkt pådrivande, vilar på denna princip. Liberalerna vill behålla dagens abortlagstiftning. En bra sex- och samlevnadsundervisning, tillgängliga preventivmedel och ungdomsmottagningar är viktigt för att undvika oönskade graviditeter.

Rätten att bestämma själv

Kampen för aborträtten har länge varit en central del i den liberala feministiska historien. Här är vi i Liberalerna stolta över vår historia där vi alltid stått på kvinnans sida. Tyvärr är kvinnans rätt till självbestämmande fortfarande förnekad och utmanad i stora delar av världen.

Arbetet mot oönskade graviditeter börjar i skolan. Sverige ska ha en bra sex- och samlevnadsundervisning, trygga skolsjuksköterskor och tillgängliga barn- och ungdomsmottagningar. Därigenom ges ungdomar mer kunskap och kontroll över sina egna sexualliv, vilket är viktigt för att förhindra både oönskade graviditeter och könssjukdomar.

Abortmotståndare kämpar för att vårdpersonal ska ges rätt att vägra utföra aborter. De kallar det samvetsklausul, vi liberaler kallar det för vad det är: vårdvägran. Den som söker sig till hälso- och sjukvården ska alltid vara trygg i vetskapen om att vårdpersonalens eventuella olust inte begränsar patienten.

Liberalernas kamp för aborträtten stannar inte vid Sveriges gränser. Vi vill att Sverige ska vara pådrivande för rätten till abort i alla internationella sammanhang, och målet på lång sikt är att rätten till abort ska erkännas som en mänsklig rättighet. EU-medborgare som inte får göra abort i sitt hemland ska ha rätt att göra det i ett annat EU-land. Även om EU’s medlemsländer själva ska få bestämma över sin abortlagstiftning ska EU verka för rätten till fri abort.

Ladda hem som PDF

Läs mer:

27 juni 2022

L: Skydda rätten till abort i grundlagen

USA:s kvinnors rättigheter rullas nu tillbaka. Även i Sverige kan denna rätten till abort upphävas med ett enkelt beslut i riksdagen. Därför måste den…