Se alla
Segelbåt ute i svenska västkusts-skärgården

Havsmiljö

Haven är vårt ansvar och vi ska ta hand om dem. Stora områden ska skyddas. Fisket ska bedrivas långsiktig hållbart baserat på vetenskapliga bedömningar.

Haven är vårt ansvar och vi ska ta hand om dem. Fiskbestånden ska vara livskraftiga. Fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Kvoter ska vila på vetenskaplig grund. Småskaligt och kustnära fiske skapar fler nyttor än bara fångsterna och ska prioriteras. Stora havsområden ska skyddas som marina reservat. Varken skräp eller föroreningar ska hamna i haven.

Rena hav – livsviktigt för människor och natur

Haven är vårt ansvar och vi ska ta hand om dem. Välmående hav är en förutsättning för att bekämpa fattigdom och för att stoppa klimatförändringarna. Men föroreningar och skräp sprids i större omfattning än någonsin samtidigt som haven blir surare och varmare av våra koldioxidutsläpp. Många fiskbestånd hotas av överfiske.

Stora havsområden ska skyddas som marina reservat. Plast, läkemedel och skräp ska inte hamna i våra vatten. Den svenska kusten ska återkommande städas. Förlorade och dumpade fiskeredskap – så kallade spökgarn – är ett hot mot havets arter. De måste upp ur haven.

Östersjön är särskilt känslig. Sjöfarten är intensiv och alldeles för mycket näring når havet. Övergödningen ger syrebrist på djupt vatten och leder till döda bottnar. Näringstillförseln – från framför allt jordbruket och avlopp – måste minska.

Sverige bör utfärda rekommendationer för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Sådana är visserligen inte bindande, men brukar respekteras.

Fisket måste bedrivas långsiktigt hållbart och begränsas till vad bestånden tål. Fiskbestånden ska vara livskraftiga och kvoter ska vila på vetenskaplig grund.  Akuta fiskestopp ska användas vid behov. Småskaligt och kustnära fiske ska prioriteras. Vi är kritiska till EU:s fiskeripolitik då vissa beslut inte tagit hänsyn till att situationen för många av bestånden fortfarande är allvarlig.

Ladda hem som PDF