Se alla
Segelbåt ute i svenska västkusts-skärgården

Havsmiljö

Rena hav – livsviktigt för människor och natur

Haven är jordens lungor och skafferi. För att bekämpa fattigdom och för att rädda klimatet måste haven må bra. Vi måste ta hand om våra hav. Vi får inte förvandla dem till livlösa soptippar.

Liberalerna vill:

  • Rena hav – plast, läkemedel och annat måste bort från våra hav
  • Rena stränder – stränder ska städas från plast och annat skräp
  • Marina reservat skyddar fisk och andra djur och växter
  • Övergödningen av våra hav måste stoppas – en läckageskatt ska införas
  • Östersjön måste räddas
  • Stoppa stranderosionen
  • Ett hållbart fiske utgår från vetenskapliga rekommendationer
  • Akuta fiskestopp ska vara möjliga
  • Miljövänligt fiske ska gynnas genom högre tilldelning av fiskekvoter
  • Enkel och tydlig märkning förenklar för konsumenten att välja bra fisk och skaldjur

HAVEN ÄR JORDENS LUNGOR OCH SKAFFERI

Haven är jordens lungor och skafferi. För att bekämpa fattigdom och för att rädda klimatet måste haven må bra. Men situationen för världens hav är allvarlig. Föroreningar sprids och haven håller på att förvandlas till soptippar. Fisk utrotas på grund av allt för aggressivt fiske. Det krävs nu krafttag. Vi har alla har ett ansvar för att rädda haven.

STOPPA FÖRSURNINGEN

Haven tar upp en mycket stor del av den koldioxid människan släpper ut i atmosfären. Det dämpar klimatförändringarna, men det gör också att haven försuras. Försurningen är ett hot mot många av havens arter. Effekten på korallreven är kanske mest känd, men även många andra arter påverkas.

Att stoppa försurningen av haven är ytterligare en viktig anledning att ta krafttag mot klimatförändringarna. Människans utsläpp av koldioxid måste upphöra.

RENARE HAV

Utsläppen av skräp och andra föroreningar måste minska och de värdefullaste delarna av haven ska skyddas som marina reservat. Det behövs mer miljöövervakning av våra hav och vattendrag. Plast och läkemedel måste förhindras att spridas i våra vatten. Vi vill att den svenska havskusten återkommande städas från skräp.

HOTEN MOT ÖSTERSJÖN

Östersjön är klassat som särskilt känsligt havsområde. Vi måste arbeta både nationellt, tillsammans med våra grannländer och inom EU för att rädda Östersjön. Oljetransporterna är ett stort hot och det krävs åtgärder inom sjöfarten för att skydda havet.

Östersjöns mest akuta problem är övergödningen. Den leder till syrebrist på djupt vatten som i sin tur leder till döda bottnar. När det finns för lite syre släpper sedimenten ifrån sig fosfor till vattnet vilket ger algblomning och förstärker övergödningen i en ond cirkel. Situationen har förvärrats på senare tid. De döda bottnarna breder nu ut sig över en yta större än Danmark. Tillförseln av näringsämnen till Östersjön – från framför allt jordbruket och avloppsvatten – måste minska.

STOPPA STRANDEROSIONEN

Stranderosion är ett stort problem framförallt i delar av Skåne. En nationell strategi för arbetet med kustskydd, översvämningar och stranderosion behöver tas fram. Det behövs också mer forskning och åtgärder för att stoppa stranderosionen.

HÅLLBART FISKE

Fisket är en viktig näring men för att fiskbestånden ska vara livskraftiga måste fisket ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Då måste fisket hålla sig inom ramen för vad bestånden tål och vad vetenskapen rekommenderar. Ibland kan det behövas akuta fiskestopp. Det behövs fiskemetoder och fiskeredskap som är skonsamma. Vi vill premiera miljövänligt fiske genom att fiskefartyg som lever upp till vissa krav tilldelas högre fiskekvoter. Miljökraven som bör ställas kan till exempel omfatta vilken typ av bränsle och redskap som används. Det behövs fortsatt forskning och utveckling av bättre och mer miljövänliga fiskeredskap.

KONSUMENTENS VAL – DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Konsumenter kan bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra medvetna val när man köper fisk och skaldjur. Enkel och tydlig märkning, som visar att fisket sker på ett hållbart sätt förenklar för oss att köpa bra fisk.

Ladda hem som PDF