Se alla
Mindre flock av vilda hästar som galopperar genom sjö.

Hästpolitik

Hästsporten glöms ofta bort då den av en del partier ses som ett nöje för välbärgade. Vi måste ta hästsporten på allvar.

Hästen har en självklar plats i Sverige och en viktig plats i vardagen för många människor. Hästarna bidrar till en levande landsbygd och håller landskapet öppet. Gemenskapen i stallet och relationen till hästarna är värdefull för alla oavsett bakgrund. Fler måste få chansen att rida. Utbildningarna inom hästverksamheten behöver stärkas och hästsporten bör användas bättre i integrationsarbetet.

En modern hästpolitik

Hästarna har en självklar plats i Sverige. Vi träffar på dem med ryttare eller kusk på vägarna, vi ser dem i hagarna eller kanske känner vi någon som rider på ridskola. Hästarna bidrar till en levande landsbygd, de bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och de håller landskapet öppet.

Hästnäringen erbjuder attraktiva arbeten och karriärmöjligheter. Näringen omsätter över 32 miljarder kronor varje år och skapar uppemot 20 000 jobb, vilket motsvarar 0,5% av BNP. Trots det glöms hästnäringen och ridsporten bort. De utbildningar som erbjuder kurser med fördjupning inom arbete med hästar har för få platser. Potentialen i hästen och gemenskapen i stallet som en resurs för förbättrad integration tas inte till vara. Ryttare möts av ointresse från kommuner som ofta prioriterar lagsporter som många pojkar utövar.

Liberalerna ser att hästen är viktig i vardagen för många människor. Både staten och kommunerna måste börja ta ridsporten och hästnäringen på allvar. Det duger inte att se ridsport som ett nöje för välbeställda.

Det behövs fler utbildningsplatser till yrken inom hästverksamheten. Vi vill öka det ekonomiska bidraget till Riksidrottsförbundet integrationsprojekt inom hästnäringen. Kontrollen av både lagar och EU-regler inom djurskyddet behöver skärpas. Inga hästar ska fara illa. Anställningsförhållandena inom hästnäringen behöver förbättras. Många sliter med oklara villkor.

Ladda hem som PDF