Se alla
Solnedgång i Rosengård.

Utsatta områden

Allas frihet måste försvaras

I en del områden begränsas människors frihet. Många saknar jobb. Skolresultaten är dåliga. Gängkriminalitet får fäste. Hedersförtrycket växer. Människors frihet måste försvaras och parallellsamhällen motverkas oavsett var man bor i Sverige.

Liberalerna vill:

 • Allas frihet måste försvaras
 • Fler ska få jobb och en egen lön
 • Satsa på skolan i utsatta områden
 • Fler närvarande poliser
 • Stopp för nya religiösa friskolor
 • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stötta förortens feminister
 • Fler myndigheter och kommunala förvaltningar i områdena
 • Tryggare och säkrare bostadsområden
 • Öka insatserna mot våldsbejakande extremism
 • Inrätta ett nationellt råd för utsatta områden

FRIHETEN MÅSTE FÖRSVARAS – MOTVERKA PARALLELLSAMHÄLLEN

Runt om i Sverige finns områden där barn växer upp i trångboddhet, utan att se vuxna gå till jobbet, där bidragsberoendet är stort och där flertalet inte talar svenska. Religiös fundamentalism fördjupas och allt fler berättar om kvinnoförtryck och hederskultur. Gängkriminalitet sprider otrygghet. Allas frihet måste försvaras. Ingen ska hindras att leva sitt liv oavsett kön, ursprung eller bostadsort. Inga parallellsamhällen ska accepteras.

JOBB OCH SKOLA

Fler måste få en egen lön att leva på istället för bidrag. Det handlar om utbildning men också om att det måste bli billigare och enklare att anställa. De elever som har sämst förutsättningar ska ha mer ekonomiska resurser och möta de skickligaste lärarna. Vi vill se särskilda karriärtjänster för lärare i områdena.

TRYGGHET MED FLER POLISER

Det behövs fler synliga och närvarande poliser, inte bara vid utryckningar. Vi vill kraftigt öka antalet poliser.

STOPP FÖR NYA RELIGIÖSA FRISKOLOR

Nya religiösa friskolor ska inte startas. Religiösa friskolor riskerar att leda till att barn isoleras från det svenska samhället och får möta färre elever som kan tala svenska. Dessa skolor bidrar till parallellsamhällen.

BEKÄMPA HEDERSVÅLD OCH STÖTTA FÖRORTENS FEMINISTER

Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas. Kultur eller religion får aldrig användas som ursäkt för förtryckande sedvänjor. På många håll dominerar männen i hemmen och på gator och torg. Den feministrörelse som finns i utsatta områden måste få stöd. Offentliga medel ska inte gå till organisationer som motarbetar demokratiska principer, integration eller jämställdhet.

FLER MYNDIGHETER OCH KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR I OMRÅDENA

Många upplever att samhället övergivit dem. Självklara saker som bankomat, apotek och arbetsplatser saknas. Vi vill att fler kommunala förvaltningar och statliga myndigheter ska finnas i utsatta områden.

TRYGGARE OCH SÄKRARE BOSTADSOMRÅDEN

Områdena måste rustas upp och det behövs fler boendealternativ till exempel ägarlägenheter. Fastighetsägare måste öka sitt arbete för att motverka trångboddhet. Mer utebelysning och nerklippta buskar ökar tryggheten.

INSATSER MOT VÅLDSBEJAKANDE RELIGIÖS EXTREMISM

Alla kommuner måste arbeta för att motverka våldsbejakande extremism. Vi vill ytterligare förstärka arbetet mot våldsbejakande extremism.

NATIONELLT RÅD FÖR UTSATTA OMRÅDEN

Ett nationellt råd för utsatta områden bör införas som ska samla polis, skola, socialtjänst och civila samhället för att tillsammans långsiktigt vända den negativa utvecklingen.

Ladda hem som PDF