Se alla

Utsatta områden

Vi accepterar inte att vissa medborgare bor i bostadsområden där livschanserna är färre. Vi har en plan för att vända utvecklingen.

I en del områden begränsas människors frihet. Många saknar jobb. Skolresultaten är dåliga. Hedersförtrycket växer. Gängkriminella har tagit makten över offentliga utrymmen. Det är en stor orättvisa, inte minst för de barn och unga som växer upp där. Människors frihet måste försvaras och parallellsamhällen motverkas oavsett var man bor i Sverige.

Motverka parallellsamhällen

Föräldrar som inte kan svenska och har svårt att hitta ett arbete. Söner som har svårt att få godkända betyg. Döttrar som utsätts för hedersförtryck. Sverige har misslyckats med integrationen och för de  svenskar som bor i våra utsatta områden är livschanserna färre.

Skolresultaten måste upp. En bra skola är viktig överallt, framförallt i områden där mångas föräldrar inte har svenska som modersmål och den generella utbildningsnivån är låg. De elever som har sämst förutsättningar ska mötas av de skickligaste lärarna. Vi vill se särskilda karriärtjänster för lärare i dessa områden. Därtill ska inga nya religiösa friskolor få öppna.

Idag bor över en halv miljon människor i våra utsatta områden . Många saknar år efter år ett jobb att gå till. Fler måste få en egen lön att leva på istället för bidrag. Det handlar om utbildning men också om att det måste bli billigare och enklare att anställa.

Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas. Kultur eller religion får aldrig användas som ursäkt för förtryckande sedvänjor. På många håll dominerar männen i hemmen och på gatorna. Den feministiska rörelse som finns i utsatta områden måste få stöd. Offentliga medel ska inte gå till organisationer som motarbetar demokratiska principer, integration eller jämställdhet. Det behövs fler synliga och närvarande poliser, inte bara vid utryckningar. Förorten ska vara minst lika trygg som andra bostadsområden.

Ladda hem som PDF