Se alla
Årsrika

Årsrika

Alla ska kunna forma sitt eget liv, och det gäller genom hela livet. Alla ska bli bemötta för vilka de är, inte utifrån vilket år vi är födda.

Ett grundläggande hinder för årsrikas självständighet och delaktighet är ålderismen. Den finns inom såväl arbetslivet som hälso- och sjukvården och en rad andra områden. Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att ålderismen är starkare i länder med högt välstånd. Sverige är tyvärr inget undantag. Precis som alla andra ska årsrika bli bemötta för den de är, inte hur många år de har levt.

Leva hela livet

Vi måste bekämpa ålderismen. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift i Liberalernas äldrepolitik. Diskrimineringsombudsmannen får årligen ta emot hundratals anmälningar om åldersdiskriminering, ändå leder endast en handfull till åtgärder. DO:s uppdrag och resurser bör ses över så att anmälningar om åldersdiskriminering åtgärdas och analyseras.

Många årsrika gör stora och viktiga ideella insatser. De utgör ryggraden inom många civilsamhällesorganisationer, de vårdar närstående, tar hand om barnbarn och stöttar vänner med sviktande hälsa. Genom att synliggöra omfattningen och värdet av ideella insatser i offentlig statistik, kan vi också motverka ålderism.

Kommuner kan främja ett aktivt och hälsosamt liv bland äldre också i samhällsplaneringen så att man inspirerar till aktivitet bland årsrika. Primärvården ska ta en aktiv roll i det hälsofrämjandet genom att förmedla hur människor kan bevara hälsan långt upp i livet. Det bör också ske i samarbete med andra samhällssektorer till exempel pensionärs- och patientorganisationerna.

De flesta människor vill bo kvar i sin gamla bostad hela livet och ska kunna det. Samtidigt behövs en mångfald av bostäder anpassade för årsrika, både på den vanliga bostadsmarknaden och i form av äldreboenden behövs. Det behövs fler, inte färre, lägenheter i vård- och omsorgsboenden för att tillgodose behoven hos de årsrika som behöver tillgång till vård- och omsorg under dygnets alla timmar.

Ladda hem som PDF