Se alla

Kriminalvård

Kriminalvården har dubbla roller: den som dömts ska avtjäna sitt straff, men också få hjälp att lämna brottsligheten bakom sig. En bra kriminalvård förebygger framtida brott.

Kriminalvården måste få bättre möjligheter att klara sitt viktiga uppdrag. Straffet ska avtjänas samtidigt som den dömde ska motiveras att bryta med kriminalitet. Men i dag friges nästan alla efter två tredjedelar av strafftiden oavsett om de skött sig eller ej. Det systemet måste ändras. Likaså behöver grovt kriminella ungdomar placeras på särskilda anstalter med specialutbildad personal.

REFORMERA KRIMINALVÅRDEN

Målet för kriminalvården är inte bara att den dömde ska avtjäna sitt straff. Kriminalvården måste också göra allt för att motivera den dömde att bryta med brottslighet. En riktigt bra kriminalvård är därför en av de viktigaste brottsförebyggande uppgifterna. Det ska finnas goda möjligheter att få hjälp med sitt missbruk, reparera luckor i skolgången eller lära sig ett vanligt yrke.

Sveriges fängelser är svårt överbelagda. Därför vill Liberalerna ha fler fängelseplatser.

I dag klarar samhället inte av att ge insatser till unga som fastnat i grov kriminalitet. Ansvaret för unga som döms till särskild ungdomsvård ska flyttas till Kriminalvården, där de ska placeras på särskilda enheter med kompetent personal. Unga som döms till fängelsestraff ska inte blandas med äldre klienter, utan ska avtjäna straffet på särskilda ungdomsfängelser.

Nästan alla som döms till fängelse blir villkorligt frigivna efter två tredjedelar av strafftiden. Det är inte rimligt att den som döms till sex års fängelse ska kunna räkna med att bara sitta fyra år. Vi vill behålla den villkorliga frigivningen som en möjlighet för den som skött sig bra, men den ska inte som i dag vara näst intill en rättighet.

Ladda hem som PDF