Se alla

Kriminalvård

Bättre kriminalvård för minskad risk för återfall

Kriminalvården ska finnas där för människor som vill bryta med en kriminell livsstil. Vi vill satsa på en kriminalvård där arbete, behandling och utbildning lönar sig och där syftet är att motverka återfall.

Liberalerna vill:

  • Villkorlig frigivning ska inte vara en rättighet, utan en möjlighet för den som skött sig bra.
  • Fler utländska medborgare ska avtjäna straffet i hemlandet.
  • Samarbeta med civilsamhället, till exempel stödorganisationer för före detta kriminella.
  • Öka möjligheten till arbete och utbildning i kriminalvården.

Kriminalvård handlar om både straff och hjälp

Kriminalvårdens roll är dubbel. Dels ska den dömde avtjäna sitt straff, dels ska den som begått brott få hjälp att bryta med en kriminell livsstil och komma tillbaka till en vanlig tillvaro. En bra kriminalvård är därför en av de viktigaste brottsförebyggande uppgifterna.

Ta bort regeln om automatisk villkorlig frigivning

Nästan alla som döms till fängelse blir villkorligt frigivna efter två tredjedelar av strafftiden. Det är inte rimligt att den som döms till sex års fängelse ska kunna räkna med att bara sitta fyra år. Vi vill behålla den villkorliga frigivningen som en möjlighet för den som skött sig bra, men den ska inte som i dag vara näst intill en rättighet.

Fler utländska medborgare ska sitta i fängelse i sitt hemland

Den som inte bor i Sverige ska i första hand avtjäna sitt straff i hemlandet, även om brottet begåtts här. För att personen lättare ska kunna anpassas till ett liv utan kriminalitet är det bättre att fängelsetiden tillbringas där han eller hon bor. Sverige ska därför öka samarbetet med andra länder för att få fler utländska medborgare att avtjäna straffet i sitt hemland. Ett sådant samarbete bygger på att vi vet att fången kommer att få en human behandling.

Bättre hjälp på vägen mot ett laglydigt liv

Kriminalvården ska hjälpa den dömde att bryta med en kriminell livsstil genom bland annat behandlingsprogram och utbildningar. Inför frigivningen behövs nära kontakter mellan Kriminalvården och socialtjänsten. Stödorganisationer för före detta kriminella hjälper andra fyller en mycket viktig funktion.

Fler vägar till livet som Svensson

Den som visar att han eller hon verkligen vill lämna brottsligheten bakom sig ska få bättre stöttning på vägen till en vanlig tillvaro. Det kan handla om tidsbegränsade anställningar för att skaffa sig yrkeserfarenheter, eller hjälp att skaffa kontakter som gör det möjligt att hitta ett jobb.

Ladda hem som PDF