Se alla
Staty av hopkurad person som symboliserar psykisk ohälsa. Mörk siluett.

Psykiatri

Psykisk ohälsa måste tas seriöst. Det ska vara lätt att få hjälp med sin psykiska hälsa. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större.

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots det är en av Sveriges största utmaningar. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. En person med självmordstankar behöver akut hjälp, precis som en person med hjärtinfarkt.  Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras i grunden och likställas med övrig ohälsa.

Snabb och tidig vård

Människor med psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt, och de ska ha inflytande över sin egen vård. Möjligheterna till självvald inläggning ska öka, brukarmedverkan ska stärkas och den som är i akut kris ska i första hand omhändertas av vården, inte av polisen. Så kallade psykiatriambulanser ska införas i hela landet. Det ska inte finnas några patientavgifter i tvångsvården. Idag finns det stora skillnader i hur vi behandlar människor med psykisk ohälsa i olika delar av landet.

Skolhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska få större möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Den som behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta. Köerna till den specialiserade barn-  och ungdomspsykiatrin måste kortas, ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar.

En liberal prioritering är att mer psykiatrisk vård ska kunna flytta hem. Lättanvända e-besök till första linjens psykiatri, samtalsbehandlingar, neurologisk vård och andra specialiteter ger patientmakt och mer jämlik vård över landet. Samtidigt ska mobila vårdenheter som psykiatriambulanser finnas tillgängliga i hela landet. Vi vill att fler patienter hjälps direkt till rätt vårdnivå utan att passera akutmottagningen.

Ladda hem som PDF