Se alla
Staty av hopkurad person som symboliserar psykisk ohälsa. Mörk siluett.

Psykiatri

En vård för alla

Varje människa som mår psykiskt dåligt hindras från att leva som den vill. Psykisk ohälsa hamnar ofta i bakgrunden i debatten, trots det är en av Sveriges största utmaningar. Psykiska diagnoser är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Idag finns det stora skillnader i hur vi behandlar människor med psykisk ohälsa i olika delar av landet.

Liberalerna vill:

  • Unga med psykisk ohälsa ska få vård inom 30 dagar
  • Psykiatriambulanser ska finnas i hela landet för att hjälpa människor i kris och självmordssituationer
  • Avgifterna för människor i tvångsvård bör avskaffas
  • Skolhälsovården ska stärkas

Friheten att vara frisk

”Politiker kan inte skapa lycka åt människor. Sin egen lycka skapar individen själv. Men vi kan undanröja lidande. Så länge det finns ofärd måste arbetet för det glömda Sverige fortsätta.” Det sa vår före detta partiledare Bengt Westerberg år 1989, och det stämmer bra ännu idag. Vi kan inte göra dig frisk, men vi kan ge bättre möjligheter för människor att finna vägen från psykisk ohälsa till hälsa.

Snabb och tidig vård

Psykisk ohälsa måste tas seriöst. Det ska vara lätt att få hjälp med sin psykiska hälsa. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. En person med självmordstankar behöver akut hjälp, precis som en person med hjärtinfarkt.  Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras i grunden och likställas med övrig ohälsa.

Omtanke och respekt

Människor med psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt, och de ska ha inflytande över sin egen vård. Möjligheterna till självvald inläggning ska öka, brukarmedverkan ska stärkas och den som är i akut kris ska i första hand omhändertas av vården, inte av polisen. Så kallade psykiatriambulanser ska införas i hela landet. Det ska inte finnas några patientavgifter i tvångsvården.

Bättre vård för unga med psykisk ohälsa

Skolhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar ska få större möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Den som behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta. Köerna till den specialiserade barn-  och ungdomspsykiatrin måste kortas, ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar.

Ladda hem som PDF