Se alla
Försvarsmaktens jas-gripen i skyn.

Försvar

Orolig omvärld ställer höga krav på bra försvar

Frihet måste försvaras. Världen omkring oss är osäkrare än på länge, med ett aggressivt Ryssland som rustar upp militärt och osäkra signaler om hur USA:s säkerhetspolitik ska se ut framöver. I den nya verkligheten behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält.

Liberalerna vill:

  • Stärk försvaret
  • Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
  • Sverige ska söka medlemskap i Nato
  • Ytterligare förstärka den militära närvaron på Gotland
  • Öka antalet bataljoner och flygflottiljer
  • Behåll de äldre JAS-planen för att stärka vårt luftförsvar
  • Förbättra anställningsvillkoren för soldater
  • Anordna en ny storskalig internationell stridsövning 2020-2021
  • Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn
  • Hemvärnet ska förses med Robot 70 som nu avses avvecklas i den ordinarie krigsorganisationen

OROANDE UTVECKLING I VÅRT NÄROMRÅDE

Vi lever i en säkerhetspolitiskt orolig tid. Den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökar och det ryska tonläget mot Sverige och våra grannländer blir allt högre. Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att rusta upp sin krigsmakt. I kombination med nedmonteringen av demokratiska strukturer, de drastiskt försämrade möjligheterna för medier att verka fritt, och repressionen mot det civila samhället innebär detta en klar riskfaktor.

Vårt land, liksom våra nordiska grannländer, har utsatts för upprepade ryska kränkningar i luften och till sjöss. Av Säpo beskrivs Ryssland som det största underrättelsehotet mot Sverige och spionaget har ökat i samband med Ukrainakrisen. Denna utveckling kräver att Sverige rustar upp ett försvar som nedmonterats under allt för lång tid.

JA TILL NATO OCH ÖKAT FÖRSVAR PÅ GOTLAND

Nu måste svensk försvarspolitik snabbt ställas om. Liberalerna vill driva på för ett nytt försvarsbeslut med ökad ekonomisk nivå, som möjliggör återuppsättande av ett fungerande civil- och totalförsvar. För Liberalerna är det givet att försvarsförmågan måste öka för att möta en ny och mer bister verklighet. Målet ska vara att mot slutet av nästa försvarsbeslutsperiod (2025/26) att Sverige ska uppfylla Natos krav på 2 procent av BNP till försvarsändamål.

Den nationella dimensionen ska prioriteras – försvaret av Sverige måste vara Försvarsmaktens huvuduppgift. Vi vill öka den militära närvaron på Gotland. Vi vill köpa fler Patriot-robotar när försvaret har getts högre anslag. Men vi kan inte beställa nytt luftvärn innan vi har finansiering för det då det kommer innebära att andra försvarsgrenar blir lidande. Vi tycker också att Sverige snarast ska ansöka om medlemskap i Nato.

Ny internationell försvarsövning 2020-2021

Hur mycket pengar Försvarsmakten än tillförs kan Sverige inte mäta sig med en militär stormakt. Därför är det viktigt att det internationella samarbetet stärks och utvecklas. Det är mot den bakgrunden vi budgeterar 600 miljoner för att anordna en ny storskalig internationell militärövning 2020-2021.

Ladda hem som PDF