Se alla
Försvarsmaktens fly Hercules i diamantformation i skyn.

Försvar

Rysslands anfallskrig på Ukraina har kastat in Europa i den värsta säkerhetspolitiska krisen sedan andra världskriget. Samtidigt genomgår Sveriges försvar en historisk förändring. Efter tjugo års nedrustning rustas nu Sveriges försvar upp igen. Det behövs både bemanning med soldater, sjömän och officerare samt stora investeringar i militär infrastruktur och försvarsmateriel.

Natos rekommendation att medlemsländerna bör lägga 2 procent av BNP på försvarsanslag. Liberalerna menar att det är en rimlig målsättning men att försvarsanslagen på kort sikt behöver vara än högre för att det svenska försvaret ska kunna rustas i den omfattning som omvärldsläget kräver.

BYGG ETT ROBUST FÖRSVAR

Liberalerna var först med att kämpa för ett svenskt medlemskap i Nato och är glada över att Sverige nu är en fullvärdig medlem i alliansen. Men det innebär också stora försvarspolitiska förändringar. Vi är inte längre ensamma utan ingår i världens mest framgångsrika försvarsallians med allt vad det innebär av fördelar och förpliktelser. Sverige kan tillsammans med de nordiska länderna bygga upp ett starkt gemensamt försvarssamarbete både i fredstid och vid höjd beredskap. Hur det framtida försvaret kommer formas tillsammans med våra allierade i Nato blir en viktig uppgift för försvarsmakten och riksdagen.

Liberalerna vill att det civila försvaret byggs upp så att vi klarar kriser och krig. Till det krävs bemanning och därför är vi positiva till att civilplikten nu återaktiveras. Vill se en satsning på nationell försörjnings- och krisberedskap och en ökad kapacitet att klara produktionen av vissa viktiga varor i landet genom samarbete med näringslivet. Vi vill att ett system med krigsviktiga företag skapas, likt det som en gång fanns i Sverige och som fortfarande finns i Finland. Det behövs även återupprättade beredskapslager och tydliga inköpssystem för en bättre krisberedskap för undvikandet av en systemkollaps. Dessutom behöver elförsörjningen och eldistributionen säkras, liksom säkrad IT-infrastruktur. Sjukvårdens betydelse för beredskapen kan inte nog poängteras och en god kapacitet att möta ett masskadeutfall måste säkerställas. Liberalerna menar också att kulturlivet och kulturarvet är av betydelse för vår motståndskraft och totalförsvaret.

Försvaret av landet och medborgarnas trygghet och säkerhet är statens viktigaste uppgift. Därför vill Liberalerna att Sverige bygger ett robust försvar.

Ladda hem som PDF

Läs mer

24 augusti 2022

Alla ska göra värnplikt

Alla män och kvinnor som mönstrar och bedöms lämpliga ska göra en tre månaders grundläggande militär utbildning, föreslår idag Liberalerna. En militär grundutbildning för…