Se alla
Juryklubba och rosa porslinsspargris.

Pensioner

Ingen ska behöva vara orolig för sin pension. Pensionssystemet är stabilt och bygger på en långsiktig överenskommelse. De med lägst pensioner värnas genom höjt bostadstillägg.

Sverige har ett av världens mest stabila pensionssystem. Dagens pensioner finansieras av dem som jobbar och premiepensionen som var och en sparar till själv. Ju mer man betalar in och ju senare man går i pension, desto mer får man i pension och medborgarna skyddas mot politiska infall och tjänar på att arbeta mer och betala in skatt. Bostadstillägget är ett viktigt stöd för de med lägst pension.

Stabilt pensionssystem med tydlig finansiering och stöd till pensionärer med låg pension

Pensionssystemet är i grunden stabilt och bygger på en långsiktig överenskommelse som Liberalerna står bakom. Pensionerna måste bli mer jämställda genom fördelning av pensionspoäng vid skilsmässa. På sikt kommer god ekonomisk tillväxt, jämställd arbetsmarknad, lika uttag av föräldraledighet/VAB och minskad segregation förbättra pensionssystemet för alla.

Skillnaden i skatt mellan arbetsinkomster och pensioner, den s k pensionärskatten, ska avskaffas. Vi har medverkat flera gånger till att sänka skatten för pensionärer.

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara bättre i arbetslivet. Därför vill vi att åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år. På sikt bör pensionsåldern och rätten att stanna kvar i arbetslivet knytas till medellivslängden och att den som fortsätter i arbetslivet efter 65 ska betala lägre skatt och arbetsgivaravgift.

Bostadstillägget är ett viktigt stöd för pensionärer med låg pension. Vi vill stärka ekonomin för de med låga pensioner genom att höja ersättningsnivån och taket för den högsta hyra som kan ersättas.  Det ger mer i plånboken och ökar möjligheten för pensionärer att flytta till en trygg och tillgänglig bostad.

Ladda hem som PDF

Läs mer

Mats Persson pension
28 juni 2022

Återinför privat pensionssparande

Fler måste ges möjlighet att spara själva till pensionen. Det beskedet ger Liberalerna i dag. L föreslår ett nytt avdragsgillt privat pensionssparande där upp…