Se alla
Vild brunbjörn springer längs fält.

Rovdjur

Våra rovdjur ska vara friska och livskraftiga

Rovdjuren är en viktig del av den svenska naturen. Sveriges rovdjur, som varg, lodjur, björn, järv och kungsörn ska värnas samtidigt som det inte får försvåra tamdjurshållningen.

Liberalerna vill:

  • Sverige ska ha livskraftiga stammar av de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn
  • Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta
  • Det är viktigt med dialog särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden
  • Vi är öppna för jakt som bygger på vetenskapligt underlag så att rovdjursstammarna inte äventyras

 

Sverige rovdjur ska ha livskraftiga och friska stammar

Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn. Det är viktigt att följa EU:s art- och habitat-direktiv, men de måste anpassas när viltstammarna utvecklas. Alla rovdjur ska ha livskraftiga och genetiskt friska stammar. Därför behövs också en effektiv rovdjursförvaltning.

Dialog med människor som bor i rovdjurstäta områden

Vi vill både värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador. Tamdjurshållningen ska inte försvåras. Den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta och det är viktigt med dialog och bred förankring, särskilt bland människor som lever i rovdjurstäta områden.

Vargens situation fortfarande osäker

Vargens situation är osäker, bland annat på grund av inavel. För att gynna livskraftiga stammar behövs lagar som leder till en livskraftig vargstam och en ökad acceptans för vargen i vår miljö.

Ja till skyddsjakt

Vi är öppna för skyddsjakt och, efter experters bedömning, även selektiv licensjakt. Det betyder att djur som annars är fridlysta får skjutas för att minimera skador till exempel på tamdjur. För oss är det viktigt att vi får godkännande av EU-kommissionen, så att vi kan bestämma över vår nationella rovdjurspolitik även i fortsättningen. Lagstiftningen måste också leda till en minskning av rovdjursmotsättningar, illegal jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp.

Ladda hem som PDF