Se alla
Vild brunbjörn springer längs fält.

Rovdjur

Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, järv, lo, varg och kungsörn. Både skyddsjakt och licensjakt – baserad på en vetenskaplig bedömning – behövs.

Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn. Vi ska följa EU:s art- och habitatdirektiv. Förvaltningen måste anpassas utifrån viltstammarnas utveckling. Människor som lever nära rovdjuren måste vara delaktiga i förvaltningen och känna att de blir lyssnade på.

Livskraftiga stammar av de fem stora rovdjuren

Sverige ska ha livskraftiga stammar av alla de fem stora rovdjuren: björn, järv, lo, varg och kungsörn. Vi ska följa EU:s art- och habitatdirektiv. Förvaltningen måste anpassas utifrån viltstammarnas utveckling.

Vargens situation är osäker, bland annat på grund av inavel. I grunden behövs en ökad acceptans för vargen i vår miljö. Det i sin tur kräver att människor som lever nära vargen är delaktiga i förvaltningen och att de känner att de blir lyssnade på.

Antalet vargar ska inte avgöras genom politiska beslut. Hur många individer som krävs för att stammen ska vara livskraftig är en fråga för vetenskapen. Bedömningen kommer att ändras över tid.

Vi är öppna för både skyddsjakt och licensjakt när stammarna är livskraftiga. Djur som annars är fridlysta får då skjutas för att minimera skador till exempel på tamdjur. Rovdjursförvaltningen ska vara inriktad på att minska de motsättningar som finns kring rovdjuren, den illegala jakten, inavelsproblemen och problemen med rovdjursangrepp.

Ladda hem som PDF