Se alla
Färgglada pennor i förskolemiljö

Friskolor

Liberalerna vill att kraven på friskolorna ska vara högt ställda. De som driver friskolor måste göra det långsiktigt. Det ska vara höga krav på alla skolor – oavsett huvudman.

Det finns många fristående och kommunala skolor som håller hög kvalitet och har högt söktryck. Att elever och föräldrar kan välja ett annat alternativ än det kommunen har är en frihet som Liberalerna alltid kommer att försvara. Vi anser att kvalitet, kunskap och trygghet är det som är viktigt.

Höga kvalitetskrav på alla skolor

Liberalerna värnar friskolereformen. Förr fanns privatskolor som tog ut höga elevavgifter. Då var det familjens plånbok och sociala status som avgjorde vilken elev som kunde få gå på en privatskola. Nu är de fristående skolorna öppna för alla, och finansieras gemensamt utan några elevavgifter. Det är en frihetsreform som är viktig att försvara.

Liberalerna har aktivt bidragit till att skärpa kraven på friskolorna. Tydligare krav ska ställas på vem som ska kunna starta och driva friskolor. Tvångsförvaltning och nedläggning av förskolor eller skolor som inte klarar sitt uppdrag eller bryter mot lagen ska snabbt kunna genomföras, oavsett huvudman.

Religiösa friskolor riskerar försämra integrationen i Sverige och hämma elevernas frihet. Särskilt allvarligt är att de barn som har störst behov av att integreras i Sverige ofta är samma barn som sätts i religiösa friskolor. Så får det inte vara – skolan ska vara en plats där kunskap och bildning står i fokus, inte religionsutövning. Vi vill se ett totalförbud för religiösa friskolor. Lärare ska undervisa, inte predika.

Ladda hem som PDF

Läs mer