Se alla
Vindkraftverk i anslutning till klipptopp

Vindkraft

Vindkraften växer snabbt och är nu en viktig del av vår fossilfria elmix. Den kräver stora ytor och konkurrerar med andra intressen. Mer vindkraft behövs men inte överallt.

Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix. När elbehovet ökar är det vindkraften och kärnkraften som kommer att stå för det mesta av den nya elproduktionen. De konflikter vindkraften skapar måste tas på allvar. Alla blåsiga platser ska inte bebyggas med vindkraft, men en del ska det.

Vindkraften – En etablerad och växande del av energisystemet

Vindkraften har växt kraftig. Den står på egna ben och byggs konkurrenskraftigt. Det behövs inga subventioner längre. Det är bra. Energislagen ska ha jämförbara spelregler.

Utbyggandet av vindkraften behöver fortsätta. Men att vindkraften kräver stora ytor leder till konflikter. Utbyggnaden måste ske i samförstånd med de människor som påverkas. Det ska finnas en verklig möjlighet att göra sin röst hörd.

Att vindkraften växer betyder att den nu påverkar kraftsystemet mer än tidigare. Det märks genom att elpriset har blivit mer oförutsägbart, vilket skadar ekonomin. För att stabilisera priset – när vindkraftsutbyggnaden fortsätter – behövs det nya elanvändare som hela tiden anpassar sig efter vädret. Det skulle till exempel kunna vara produktion av vätgas som stoppas när det är ont om el.

Väderberoendet och konkurrensen med andra intressen sätter gränser för vindkraftsutbyggnaden. Vindkraften behöver kombineras med andra fossilfria energislag för att vi ska kunna lita på att få el i tillräcklig mängd när och där vi behöver den.

För elektrifieringen måste transmissionsnätet byggas ut för den havsbaserade vindkraften. Var utbyggnaden ska ske behöver avgöras utifrån samhällsekonomiska intressen för att säkerställa störst nytta för elsystemet. Det är viktigt att staten har en god kostnadskontroll och ansvarsfull fiskal politik när man investerar i nätutbyggnaden.

Ladda hem som PDF