Se alla
Bekymrad person. Slutet vänsteröga i fokus. Svartvitt.

Narkotika

Narkotikaberoende är en sjukdom. Därför måste missbruksvården förbättras, och hanteringen av narkotika ska bekämpas i alla led.

Narkotika förstör människors liv och göder den organiserade brottsligheten. Vi vill att svensk narkotikapolitik ska bygga på en nollvision mot allt drogrelaterat lidande. Inriktningen ska vara rädda liv och bekämpa hantering av narkotika i alla led, inklusive användning. Vård ska ges till den som använder droger – de hårdaste straffen ska riktas mot tillverkarna, smugglarna och langarna.

En nollvision mot allt drogrelaterat lidande

Den som är beroende av droger förlorar sin frihet. Därför ska all hantering av narkotika (utom medicinsk) vara olaglig. Dels för att det inte ska finnas några kryphål i lagen där langare kan gömma sig, dels för att polisen ska ha möjlighet att ingripa tidigt när någon är på väg in i ett missbruk. Den som döms för bruk av narkotika ska normalt få vård, inte straff. Hårda straff ska däremot riktas mot tillverkning, smuggling och langning.

Det ska vara lätt att få kontakt med missbruksvården. Vården ska i första hand ges av sjukvården och kunna nås genom vårdcentralen. Tillgången till överdoshämmande läkemedel som naloxon måste bli bättre. Sprututbytesprogram är ett bra komplement som minskar smittspridning. Vi är öppna till en försöksverksamhet med injektionsrum där den som är inne i ett aktivt missbruk får kontakt med sjukvården sant får hjälp och stöd som kan leda vidare till missbruksvård.

Ibland hörs åsikten att det är fel att förbjuda narkotika, eftersom det finns de som kan använda droger utan att fastna i ett missbruk. Priset för att släppa narkotikan fri blir dock oerhört högt för alla dem som inte är lika lyckligt lottade – den som fastnar i ett beroende förlorar hela sin frihet. Därför är det rätt att motverka droganvändning.

Samtidigt ska narkotikapolitiken bygga på vetenskap och fakta. Det är bra att det nu görs en statlig utredning om narkotikapolitiken, men den har fått för snäva ramar. Därför behöver effekterna av kriminaliseringen av narkotikaanvändning, och innehav för eget bruk, också utvärderas.

Ladda hem som PDF