Se alla
Tre mindre barn springandes på äng.

Familjepolitik

Sverige ska vara ett jämställt, barnvänligt och föräldravänligt land med är en väl utbyggd och offentligt finansierad förskola och en generös föräldraförsäkring för båda föräldrarna.

Familjer kan se ut på många olika sätt och alla föräldrar ska ha möjlighet att kunna kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar arbete. Ett jämställt föräldraskap är bra för barnen, familjen och samhället. Därför föreslår vi en helt ny modell för föräldraförsäkringen som bättre än idag uppnår dessa liberala mål.

En modern jämställd föräldraledighet

Liberalerna tog initiativet till den första öronmärkta månaden 1995, den s k ”pappamånaden”, liksom införandet av en tredje öronmärkt månad 2014. Trots de öronmärkta månaderna är fortfarande uttaget av föräldraledighet alldeles för ojämställt. I stället för dagens långa föräldraförsäkring med begränsat inkomstskydd vill vi ha en kortare försäkring med fullgott inkomstskydd

En fullt utbyggd förskola ska erbjuda barn en trygg omsorg som ska stimulera barns utveckling. Förskolans kompensatoriska uppdrag är viktigt och ska stärkas. Idag har barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 15 timmar i veckan på förskolan. Liberalerna vill att detta ökas till 30 timmar i veckan och möjlighet till omsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete.

Även om stora framsteg gjorts i arbetet för ett samhälle där alla människor oavsett sexuell läggning eller könsidentitet har samma rättigheter och möjligheter, så återstår viktiga förändringar av lagstiftningen. Vi vill t.ex. ändra reglerna för fastställande eller erkännande av föräldraskap där två personer av samma kön blir föräldrar, i Sverige eller utomlands.

För att förebygga våld mot barn måste det finnas ett föräldrastöd i alla kommuner och möjligheten till hembesök bör utökas. Vi vill ha familjecentraler i alla kommuner för en nära samverkan mellan öppen förskola, socialtjänsten och mödra- och barnhälsovården.

Ladda hem som PDF