Se alla
Student hållandes i kurslitteratur och anteckningsblock

Studiemedel

Generösa studiemedel och ett högt fribelopp för den arbetar och samtidigt studerar är en viktig förutsättning för att alla ska kunna läsa vidare – studiestödssystemet behöver förändras.

Det är ambitionen, inte pengar, som ska avgöra om man vill och kan studera vidare. Studiemedel är grundläggande för en jämlik högskola som ger alla oavsett bakgrund möjligheten att studera vidare. Sverige har generösa studiemedel och Liberalerna har bidragit till att de har höjts, men vi vill fortsätta satsa på bättre studiemedel så att fler kan studera mer.

Studiemedel ger fler möjlighet till högre studier

Liberalerna ser stora fördelar med generösa villkor och regler för studiemedel. Kunskap och bildning förutsätter att individen kan studera, och i många fall är det tack vare studiemedlen som det blir möjligt för individen. Liberalerna vill fortsätta förbättra studiestödet, särskilt när det gäller studenter som har barn eller som vårdar sjuka barn eller anhöriga. Personer med funktionsnedsättning som behöver förlängd skolgång är studerande och ska ha möjlighet till studiemedel på deltid med aktivitetsersättning på.

Liberalerna har bidragit till att det tidigare låga fribeloppet har höjts. Det är viktigt för den som vill arbeta samtidigt som de studerar, inte minst för dem som inte har föräldrar eller andra som kan bidra ekonomiskt. Ett högt fribelopp har därför en viktig rättviseprofil.

Liberalerna vill underlätta för fler att läsa in en akademisk examen senare i livet. Därför har Liberalerna bidragit till att åldersgränsen för studiemedel höjts. I takt med att allt fler arbetar och studerar längre upp i åldrarna kan det finnas skäl att höja åldersgränsen ytterligare. Framtida studielån ska dock inte kunna skrivas av vid en viss ålder. Inga andra lån avskrivs av det skälet och Liberalerna anser därför att det är rimligt att åldersavskrivning inte omfattar nya lån.

Ladda hem som PDF

Läs mer: