Se alla
Student hållandes i kurslitteratur och anteckningsblock

Studiemedel

Studiemedel ger alla möjlighet till högre studier

Generösa studiemedel och ett högt fribelopp för den arbetar och samtidigt studerar är en viktig förutsättning för att alla som vill kan läsa vidare efter gymnasiet. I ett förändrat och flexibelt yrkesliv ska alla ha möjlighet att ständigt vidareutbilda sig vilket kräver ett studiestödssystem som tar hänsyn till också äldre studerande.

Liberalerna vill:

  • Nivån på studiemedlen bör höjas och återbetalningskraven skärpas
  • Fribeloppet ska vara tillräckligt högt så att det lönar sig att arbeta under studierna
  • Den som studerar senare i livet och de som vårdar barn eller anhöriga ska ha goda villkor
  • Studier utomlands med studiemedel ska vara möjligt, men det får inte leda till att man slipper återbetalning vid utlandsflytt
  • De som på grund av funktionsnedsättning behöver förlängd skolgång ska kunna kombinera studiemedel med aktivitetsersättning

AMBITION INTE PENGAR AVGÖR FRAMTIDEN

Det är ambitionen, inte pengar, som ska avgöra om man vill och kan studera vidare efter gymnasiet. Studiemedel är grundläggande för en jämlik högskola, det ger alla oavsett bakgrund möjligheten att studera vidare.

STUDIESTÖD FÖR ALLA

Ett bra studiestöd är viktigt för en framgångsrik utbildningspolitik. Sverige har generösa studiemedel och Liberalerna har bidragit till att de har höjts, men det kan finnas skäl att göra ytterligare höjningar. Särskilt gäller det studenter som har barn eller som vårdar sjuka barn eller anhöriga. Personer med funktionsnedsättning som behöver förlängd skolgång är studerande och ska ha möjlighet till studiemedel på deltid med aktivitetsersättning på.

PREMIE ELLER BONUS FÖR LÄRARYRKETS BRISTUTBILDNINGAR

Den kommande lärarbristen är stor. Det behövs därför en ökad tillgång på speciallärare, specialpedagoger och ämneslärare i skolan. Som ett sätt att stärka läraryrkets status och minska lärarbristen vill Liberalerna att en studiemedelspremie eller bonus ska införas för den som fullgör speciallärar- eller specialpedagogexamen liksom vissa ämneslärarexamen.

DET SKA LÖNA SIG ATT ARBETA OCKSÅ FÖR STUDERANDE

Liberalerna har bidragit till att det tidigare låga fribeloppet har höjts. Det är viktigt för den som vill arbeta samtidigt som de studerar, inte minst för dem som inte har föräldrar eller andra som kan bidra ekonomiskt. Ett högt fribelopp har därför en viktig rättviseprofil.

STUDIER SENARE I LIVET

Liberalerna vill underlätta för fler att läsa in en akademisk examen senare i livet. Därför har Liberalerna bidragit till att åldersgränsen för studiemedel höjts. I takt med att allt fler arbetar och studerar längre upp i åldrarna kan det finnas skäl att höja åldersgränsen ytterligare. Framtida studielån ska dock inte kunna skrivas av vid en viss ålder. Inga andra lån avskrivs av det skälet och Liberalerna anser därför att det är rimligt att åldersavskrivning inte omfattar nya lån.

STUDIELÅN VID UTLANDSSTUDIER

Liberalerna har bidragit till att det är lättare att få studiemedel för studier utomlands och vill att det underlättas ytterligare. Samtidigt får det inte innebära att det ska vara möjligt att slippa återbetalning vid en utlandsflytt.

Ladda hem som PDF