Se alla

Koldioxidinfångning

Det kommer att behövas storskalig infångning av koldioxid för att vi ska klara klimatarbetet. Sverige har goda möjligheter och bör snarast bygga upp stor kapacitet.

Sverige tar inte vara på de goda möjligheterna att fånga in koldioxid (CCS) trots att det skulle bromsa klimatförändringarna. Liberalerna vill att vi 2030 fångar in 10 miljoner ton koldioxid (per år), motsvarande utsläppen från de drygt 5 miljoner bilarna i Sverige. 2035 ska vi fånga 20 miljoner ton.

Fånga tio miljoner ton koldioxid 2030

Vi använder mycket biobränslen i Sverige, både i industrin och i fjärrvärmeverken. Träd som växer tar upp koldioxid. När veden eldas släpps koldioxiden ut igen i ett kretslopp. Men om vi fångar in koldioxiden vid skorstenen och lagrar den så kommer de växande träden att minska mängden koldioxid i atmosfären. På så sätt kan vi bromsa och på sikt vända klimatförändringarna.

Sådana här ”negativa utsläpp” kommer att behövas för att vi ska klara klimatomställningen, bland annat för att kompensera från klimatgasutsläpp i jordbruket och flygets höghöjdseffekter som vi inte helt kan bli av med.

Potentialen i Sverige är stor. Vi liberaler har satt upp målet att fånga in 10 miljoner ton koldioxid per år 2030. Det motsvarar utsläppen från alla bilar i Sverige. Till 2035 ska vi fånga in 20 miljoner ton. Kostnaden för att göra det här är lägre än koldioxidskatten. Den som släpper ut ska betala, men den som städar upp ska också få betalt.

Liberalerna har genom förhandlingsframgångar fått igenom att den liberala borgerliga regeringen nu beslutat att Sverige ska införa ett system för infångning av CCS som en komponent för att minska utsläppen. Vi vill även införa ekonomiska styrmedel för infångning och långvarig lagring av växthusgaser inom EU.

Ladda hem som PDF