Vår politik

  • Startjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler.
  • Obligatorisk a-kassa. Öka tryggheten för arbetssökande.
  • Enklare att anställa – minska administrationen t ex genom att slå ihop instegsjobben och nystartsjobben.
  • Inför proportionalitetsprincipen på svensk arbetsmarknad. Sympatiåtgärder får inte tillåtas slå ut småföretagare.
  • Ändra konfliktreglerna – fredsplikt skall gälla på arbetsplatser som har kollektivavtal.
  • Liberalisera turordningsreglerna. Utgå ifrån kompetens istället för arbetstid och kompensera uppsagda på grund av arbetsbrist med uppsägningsavgift.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Arbetsrätt som skyddar och skapar jobb

Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare.

Startjobben

Istället för regeringens dyra och ineffektiva arbetsmarknadsprojekt föreslår liberalerna en ny anställningsform för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Den som anställer personer under 23 år eller nyanlända (under de fem första åren i Sverige) kommer att få en halverad kostnad tack vare att arbetsgivaravgift slopas och den lagstiftade ingångslön sänks till 14–16 000. Även om lönen är låg, är ett jobb bättre än att vara beroende av bidrag. Startjobbet ska sedan leda vidare in på arbetsmarknaden och göra det lättare att få ett vanligt jobb. Med vårt förslag på 14–16 000 är lönen också högre än motsvarande lägsta lön i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Dessutom är det en månadsinkomst som är större än vad 2,1 miljoner svenskar över 19 år i Sverige har idag.

TÄPP IGEN KRYPHÅLET I konfliktreglerna

Sveriges arbetsmarknad kantas ofta av infekterade tvister mellan arbetsmarknadens parter. Sveriges hamnar har under en lång tid varit ett stridsfält där jämnstora fack tävlar om vilket fack som skall vara kollektivavtalsskrivande. Det har under de senaste åren inneburit samhällsfarliga konflikter som leder till minskad ekonomisk tillväxt. Under 2015 sympatistrejkade hamnarbetarna i Göteborg till förmån för sina norska kollegor – kostnaden för svensk handel uppger Medlingsinstitutet till cirka 1300 containrar. Det är oskyldiga företag och svensk välfärd som drabbas eftersom att kryphålet i lagen inte täcks igen. Vi vill att fredsplikt skall gälla där kollektivavtal finns.

Det måste finnas proportion i stridsåtgärder

Det måste finnas en proportion i stridsåtgärder för att begränsa användning av samhällsfarliga konflikter som hellre borde lösas med hjälp av medling eller domstol. Det är inte rimligt att en punktstrejk på några timmar i svenska hamnar tvingar lastfartyg att omdirigera sin rutt. Det är helelr inte rimligt att småföretagare tvingas skriva på kollektivavtal när de erbjuder schyssta villkor som passar företaget bättre. Vi har sett för många exempel där sympatiåtgärder resulterar i att företagare går i konkurs. Det hjälper varken de anställda på företaget eller svensk ekonomi.

Fler som arbetar

Det skall löna sig att arbeta och det måste bli enklare att gå från utbildning till jobb. Genom att fler ges möjligheten till arbete minskar utanförskapet och resurser möjliggörs för lägre inkomstskatter. Liberalerna avser bland annat att skapa fler enkla jobb för människor som har det svårt att få ett första jobb. Hade Sverige procentuellt haft lika många enkla jobb som Tyskland skulle det exempelvis innebära 100 000 fler jobb.

Fler riktiga anställningar

Genom att slopa regeringens flora av låtsasjobb och istället satsa på riktiga anställningar blir det enklare för arbetsgivaren att anställa. Då skapas riktiga jobb som genererar social säkerhet för arbetstagaren. Det i kombination med utbyggda RUT-reformer resulterar i fler vita anställningar som tryggar samhällets utveckling.