Se alla
Närbild på modellering av hus i anslutning till paragraf-symbol.

Fastighetsskatt

Sänk flyttskatten och säg nej till oppositionens förslag på en fastighetsskatt. Med Liberalernas politik kan fler bostadsdrömmar infrias.

Om fler vågar bospara, flytta eller bygga nytt blir bostadsmarknaden bättre för alla. Det behövs
stabila spelregler om boendekostnader och regelförenklingar för ett ökat byggande, inte bestraffande skatter på ägande eller säljande av boende. Därför kommer fler bostadsdrömmar att infrias med Liberalernas politik.

Långsiktiga regler för en hållbar bostadsmarknad

Det finns få områden i samhället där skillnaden i individers makt och frihet är lika stor som på bostadsmarknaden. Den som redan är inne i bostadsmarknaden eller som har pengar kan välja sin bostad, men för många ungdomar och nyanlända är situationen en annan.

Liberalernas bostadspolitik syftar till att öka byggandet och få en bostadsmarknad präglad av större rörlighet, där byggkostnaderna hålls nere genom ökad konkurrens, där priserna för att hyra i högre grad speglar verkligheten och där skattepolitiken minskar risken för snabba prisstegringar såväl som plötsliga prisfall.

Liberalerna vill sänka flyttskatten och säger nej till oppositionens planer på en fastighetsskatt. Den tidigare fastighetsskatten skapade en enorm oförutsägbarhet och otrygghet. Skatten kunde höjas kraftigt för att grannen bredvid nyligen sålde sin nyrenoverade villa till ett högt pris. Därför slopade alliansregeringen skatten 2008 och ersatte den med en fastighetsavgift med ett tak på 8 000 kronor om året, det är vi liberaler stolta över att ha medverkat till. Vi kommer inte att medverka till att den återinförs.

Om fler vågar bospara, flytta eller bygga nytt blir bostadsmarknaden bättre för alla. Det behövs stabila spelregler om boendekostnader och regelförenklingar för ett ökat byggande. Därför kommer fler bostadsdrömmar att infrias med Liberalernas politik.

Ladda hem som PDF