Se alla
Från hand till hand. Närbild på kvinnlig mäklare som sträcker över nycklar till ung kvinna.

Bostäder

Frihet är att sätta nyckeln i låset till den första egna lägenheten. I dag är det för krångligt och svårt att hitta någonstans att bo.

Den svenska bostadsmarknaden saknar både bostäder och marknad. Det är mycket dyrare att bygga hus i Sverige än i våra grannländer och svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det visar att systemet inte fungerar. Vi vill öppna bostadsmarknaden, förenkla reglerna och öka konkurrensen. Då kan fler känna friheten av att ha ett eget hem.

Öppna bostadsmarknaden för fler

Att sätta hemnyckeln i låset är en frihetskänsla fler ska få känna. Vi vill göra det lättare att spara ihop pengar till kontantinsatsen till den första egna bostaden. Därför vill vi införa ett skattegynnat bosparande. Det skulle betyda mycket för att minska klyftorna på bostadsmarknaden och göra att fler har råd att köpa en bostad. Och ränteavdragen – de ska vara kvar.

I dag är bostadsbyggande för dyrt, krångligt och utdraget. Istället för dyra byggsubventioner ner i fickorna på byggherrar vill vi korta överklagandeprocesserna och fortsätta förenkla byggreglerna. Exempelvis ska fler enklare om- och tillbyggnader kunna göras utan bygglov.

Du som är hyresgäst ska få större möjlighet att påverka innehållet i ditt hyreskontrakt och på så sätt påverka din hyra. Det är rimligt att hyresrätter i attraktiva lägen har högre hyra. För den som flyttar in i ett helt nybyggt hus ska fri hyressättning tillåtas, men under hela perioden som hyresgästen bor kvar ska hen ha ett starkt besittningsskydd och skydd mot oförutsägbara hyreshöjningar.

Sverige behöver ett mer blandat bostadsbestånd, till exempel i gamla miljonprogramsområden där det i dag bara finns hyresrätter. Därför vill vi att det ska vara möjligt att omvandla enstaka hyresrätter till ägarlägenheter, medan andra hyresgäster kan fortsätta hyra av hyresvärden.

Ladda hem som PDF